อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “ผลไม้ออนทัวร์” ครั้งที่ 2 คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ผู้บริโภคระหว่างวันที่ 19 – 22 มี.ค. 67 ณ Thai PBS

อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “ผลไม้ออนทัวร์” ครั้งที่ 2 คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ผู้บริโภค
ระหว่างวันที่ 19 – 22 มี.ค. 67 ณ Thai PBS

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)) จัดกิจกรรม “ผลไม้ออนทัวร์” ครั้งที่ 2 คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค จำหน่ายผลไม้สดและแปรรูป ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567 ณ Thai PBS ถนนวิภาวดีรังสิต

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่า “กิจกรรม ผลไม้ออนทัวร์ อ.ต.ก. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร นำผลผลิตคุณภาพทั้งผลไม้ทั้งสดและแปรรูปมาจัดจำหน่ายในช่วงที่มีผลผลิตกระจุกตัวออกสู่ตลาดจำนวนมาก และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก สร้างโอกาสเรียนรู้ด้านการตลาด การบริหารจัด การวางแผนการผลิตให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสินค้าของตลาดอย่างสมดุลกัน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน”

กิจกรรม “ผลไม้ออนทัวร์” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในปี 2567 นี้ อ.ต.ก. มีแผนที่จะพาเกษตรกรออนทัวร์ไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป, ผัก, ผลไม้สด โดยยืนพื้นไม้ผลเศรษฐกิจหลักตามฤดูกาล 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มะม่วง ลิ้นจี่ และลำไย

อ.ต.ก. ขอเชิญลูกค้าทุกท่านอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย ร่วม ชม ชิม ช้อป กันอย่างเพลิดเพลิน อาทิ ชมพู่น้ำดอกไม้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมล่อน จังหวัดสุพรรณบุรี ผลไม้อบแห้ง จังหวัดพิจิตร มะยงชิด จังหวัดนครนายก โกโก้ จังหวัดอุทัยธานี และโปรโมชั่นพิเศษสุด เพียงสะสมยอดซื้อมูลค่ารวมครบทุกๆ 500 บาท จะได้รับคูปองเงินสดมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดหรือซื้อสินค้าในงาน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ Thai PBS บริเวณ WALKWAY ทางเดินหน้า อาคาร D (อาคารศูนย์การเรียนรู้)