กรมปศุสัตว์จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

กรมปศุสัตว์จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. กรมปศุสัตว์จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567  โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล และนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการประกวดกระบือปลักไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาการปศุสัตว์ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจได้รู้จักการคัดเลือกกระบือปลักไทยพันธุ์ดีไว้ขยายพันธุ์ ตลอดจนการพัฒนาการผลิตกระบือปลักไทยในทุกด้าน ซึ่งมีการจัดประกวดกระบือปลักไทย จำนวนทั้งสิ้น 16 รุ่น มีกระบือปลักไทยเข้าร่วมการประกวด จำนวน 151 ตัว เป็นกระบือปลักไทย เผือก จำนวน 35 ตัว และกระบือปลักไทย ดำ จำนวน 116 ตัว โดยผลการประกวดกระบือปลักไทยที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม Grand Champion กระบือปลักไทย เพศผู้ กระบือชื่อ มารวยจูเนียร์ ชื่อเจ้าของนายคำพูน โสดา จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกระบือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กระบือปลักไทย ดำ เพศผู้ รุ่นควายหนุ่มสาว ฟันแท้ 2 คู่ อายุมากกว่า 36 เดือน ถึง ไม่เกิน 48 เดือน

2.รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม Grand Champion กระบือปลักไทย เพศเมีย กระบือชื่อ ดอกแก้ว ชื่อเจ้าของนางสาวกาญจนา ขามขุลา จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกระบือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กระบือปลักไทย ดำ เพศเมีย รุ่นควายหนุ่มสาว ฟันแท้ 2 คู่ อายุมากกว่า 36 เดือน ถึง ไม่เกิน 48 เดือน

“กรมปศุสัตว์รู้สึกซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม Grand Champion กระบือปลักไทย เพศผู้ และเพศเมีย สำหรับการประกวดกระบือปลักไทย วันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ให้กรมปศุสัตว์เป็นครั้งแรก และเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดกระบือปลักไทย และทรงห่วงใยเกษตรกร ผู้เลี้ยงกระบือปลักไทย อีกทั้งในด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์กระบือปลักไทย” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

ข้อมูล: กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์