เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงเปิดตัว GM คนใหม่ “รานีวรรณ รามศิริ” นำทัพผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักในไทย

เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงเปิดตัว GM คนใหม่ “รานีวรรณ รามศิริ” นำทัพผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักในไทย

ทีมผู้บริหาร บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) เปิดตัว คุณรานีวรรณ รามศิริ ผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด(ประเทศไทย) เพื่อรองรับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ที่มีการเติบโตขึ้น
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักอันดับต้นในไทย และอีกในหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำในนวัตกรรมด้านเมล็ดพันธุ์ผักเพราะมีทีมเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ มีระบบการคัดคุณภาพที่ให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูงก่อนออกสู่ตลาด
รวมถึงยังมีทีมงานส่งเสริมทั่วประเทศที่คอยช่วยเหลือและให้ความรู้กับเกษตรกร
คุณรานีวรรณ รามศิริ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอุตสาหกรรมเคมีในบริษัทนานาชาติชั้นนำหลายแห่ง
มีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในระดับบริหาร รวมทั้งด้านการขายและการตลาดอีกด้วย
ถือเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สามารถผลักดันกลยุทธ์และนำแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติงานได้สำเร็จ
อีกทั้งคุณรานีวรรณมีความต้องการอยากให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของอีสท์ เวสท์ ซีด ที่ว่า “อีสท์ เวสท์
ซีดเป็นผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดของโลก”