สมาคมกุ้งภาคตะวันออกไทย ชวนร่วมงานสัตว์น้ำไทย 2023 Thai Aqua Expo 2023 ครั้งที่4

            วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และประธานจัดงานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) พร้อมทั้งพันธมิตรในภาคตะวันออก ร่วมแถลงข่าวจัดงานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “อนาคตสัตว์น้ำไทย The Future of Thai Aquatic”

นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย

งานสัตว์น้ำไทย 2023 Thai Aqua Expo 2023  เป็นงานสัมมนาวิชาการที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ รวมถึงเป็นงานจัดแสดงสินค้าปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานสัตว์น้ำไทย ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเนื้อหาของงานจะประกอบด้วยสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิดของประเทศไทยได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลากะพง

งานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 2-3-4 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักคือการสัมมนาวิชาการให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ มีการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดทั้งด้านรูปแบบการเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ การถอดแบบโมเดลการเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จ การรู้จักลักษะณเด่นของสายพันธุ์สัตว์น้ำ การเลือกปรับวิธีการเลี้ยงการจัดการให้เหมาะสมกับชนิดและสายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มอัตรารอดระหว่างการเลี้ยง   การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก การลดต้นทุนการผลิตจากการใช้อาหารสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง แนวความคิด และให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของตัวเอง

การรวบรวมปัญหาที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้จริง เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆในการประกอบอาชีพ  โดยมีการเลือกสรรหัวข้อที่เข้มข้น กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเลือกฟังได้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับรูปแบบปัญหาและการเพาะเลี้ยงของตนเอง และรวบรวมมุมมองการตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ มากมายจากทั้งผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จัดแสดงสินค้ามากกว่า 70 บูธ จาก 50 บริษัท โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน

และนอกจากนี้ภายในงานจะพบกับกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เมนูที่รังสรรค์จากสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทยทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลากะพง อีกด้วย