สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ส่งสุข ต่อยอด นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา 30 โรงเรียน

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี

ส่งสุข ต่อยอด นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา 30 โรงเรียน

วันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายพัฒนา ร่วมกับผู้บริหารและภาคีความร่วมมือ เปิดโครงการ 14 ปี พกฉ. “ส่งสุข ปันความรู้ ต่อยอด นวัตกรรมเกษตรพอเพียง” ประจำปี 2566 สนับสนุนชุดส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียน สถานศึกษา กว่า 30 แห่ง จากทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                    พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการ 14 ปี พกฉ. “ส่งสุข ปันความรู้ ต่อยอด นวัตกรรมเกษตรพอเพียง” ประจำปี 2566 เพื่อส่งต่อความรู้สู่อาชีพ โดยการจัดทำชุดส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย อุปกรณ์ปลูกผักแนวตั้ง ชุดเพาะเห็ดฟางในตระกร้า หนังสือองค์ความรู้ด้านการเกษตร มอบให้กับโรงเรียน สถานศึกษา นำไปใช้ประโยชน์เสริมสร้างทักษะพื้นฐาน ต่อยอดการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้แทนจากโรงเรียน สถานศึกษากว่า 30 แห่งเข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้

ทางด้านนางสาวสำเภาว์ ได้เปิดเผยว่า “ในโอกาสครบรอบ 14 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เรามุ่งมั่นสู่การสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน ด้านการเกษตร สู่สังคม การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการร่วมสนับสนุนการจัดหาทุน และอุปกรณ์การเรียนรู้ในการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพึ่งพาตนเองต่อยอดทักษะสู่การสร้างอาชีพด้านการเกษตรต่อไป”