กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพฯ แก่ DSI นำไปใช้งานด้านจิตอาสา

         วันนี้ (19 ก.ค. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงาน กยท. มอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ภายใต้โครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (
CSR) ให้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมี พ.ต.ต. สุริยา  สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          กยท. ได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยส่งมอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากยางธรรมชาติ จำนวน 5 ตัว ให้แก่ DSI เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานทางด้านจิตอาสาในการสอนและฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่บุคคลากรและประชาชนเครือข่ายของ DSI ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

          สำหรับหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ผลิตจากวัตถุดิบน้ำยางพาราธรรมชาติ ของสถาบันเกษตรกรที่นำมาแปรรูปเป็นหุ่นที่มีรูปร่าง สรีระ ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสที่คล้ายร่างกายมนุษย์ โดยที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินการคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราผ่านการแปรรูปวัตถุดิบยางเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้จริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย