ม.เกษตร จับมือ น้ำตาลมิตรผลและบริษัทในเครือ เตรียมเปิดหลักสูตรปั้นผู้ประกอบการอ้อยสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือบริษัท น้ำตาลมิตรผลและบริษัทในเครือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่างหลักสูตรปั้นผู้ประกอบการอ้อยสมัยใหม่ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ หวังพัฒนาอุตสากรรมอ้อยและน้ำตาลครบวงจร 

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
ว่าด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่นครบวงจรร่วมกัน ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ม.เกษตร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท น้ำตาลมิตรผล ในครั้งนี้เพื่อ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

นอกจากนี้จะนำความรู้ด้านวิชาการจากนักวิชาการทั้งสองฝ่าย มาร่างเป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตการกำแพงแสน ได้เรียนด้านการผลิตอ้อยครบวงจรทั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นยัง สมาร์ทฟาร์มเมอร์อ้อย หรือผู้ประกอบการอ้อยรุ่นใหม่ โดยมีหลักสูตรในการเรียน 3 เดือน