คูโบต้า เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมโครงการ “KUBOTA Smart Farmer Camp 2023”ปีที่9

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สยามคูโบต้า จัดกิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp 2023” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในชื่อ ตอน “FARM MAKER” ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดย คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวว่า FARM MAKER” ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน เริ่มดำเนินการมาเป็นปีที่ 9 เป็นโครงการที่ทางคูโบต้า ตามหาคนทำการเกษตรร่วมกัน และขอแสดงความยินดีทั้ง 100 คนที่จะมาทำฝันร่วมตามหาฝันกับสยามคูโบต้า 

คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

สำหรับปี 2023 นี้ กิจกรรม “KUBOTA Smart Farmer Camp 2023” เป็นปีที่ 9 ในชื่อ ตอน “FARM MAKER” ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน พร้อมจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนในการสร้างฟาร์มในฝันให้เป็นจริง ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร Smart Farming จากประสบการณ์จริงที่คูโบต้าฟาร์ม และผู้เชี่ยวชาญด้าน Farm Design จาก บริษัท เกษตรอินโน จำกัด นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญ “ลุงรีย์” เจ้าของฟาร์มเกษตรกลางเมือง “ฟาร์มลุงรีย์” มาร่วมพูดคุยแนวคิดเกี่ยวกับฟาร์มออแกนิกส์รักษ์โลก รวมถึง Food Waste (การจัดการปัญหาจากเศษขยะที่มาจากอาหาร) และไอเดียการสร้างสรรค์เมนู OMAKAHED (โอมากะเห็ด)

รวมทั้งต่อยอดทักษะสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรแนวสร้างสรรค์ (ผ่านกิจกรรมเกมส์จำลองการวางแผนลงทุนด้านการเกษตร และกิจกรรม FARM MAKER ภารกิจออกแบบฟาร์มในฝัน เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการวางแผน การบริหารจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน)โดยกิจกรรมในปีนี้มีเยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1,180 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสยามคูโบต้าได้คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

“KUBOTA Smart Farmer Camp 2023” ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน ตลอด 4 วัน 3 คืน เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สร้างประสบการณ์จริงในการทำเกษตรยุคใหม่ สัมผัสนวัตกรรมการเกษตรครบวงจร เรียนรู้การใช้นวัตกรรม IoT และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ คูโบต้า ฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรจริงในโซนต่างๆ อาทิ เกษตรแม่นยำและพืชหลังนา เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพืชสวน เกษตรพืชไร่สมัยใหม่ นวัตกรรมการเกษตร และได้เรียนรู้พื้นฐานขั้นตอนการสร้างฟาร์มโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Farm Design จาก บริษัท เกษตรอินโน จำกัด

นอกจากนี้จะได้เรียนรู้การทำการเกษตรแบบยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จาก คุณชารีย์ บุญญวินิจ (ลุงรีย์) เจ้าของฟาร์มเกษตรกลางเมือง “ฟาร์มลุงรีย์” ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียนและการจัดการขยะอาหารแปรเป็นปุ๋ย รวมถึงได้ชิมอาหารคอร์สโอมากาเสะ อาหารตามใจเชฟ ภายใต้คอนเซป “Omakahed” ที่มีวัตถุดิบเป็นเห็ดจากเพาะเองมาปรุงอาหารสไตล์ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมท้าทายความสามารถและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแคมป์ และกิจกรรม FARM MAKER ภารกิจออกแบบฟาร์มในฝันที่นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความยั่งยืน นวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยง

                                                            กิจกรรมไฮไลท์
วันที่ 1
(13 มิ.ย. 66)
วันที่ 2
(14 มิ.ย. 66)
วันที่ 3
(15 มิ.ย. 66)
วันที่ 4
(16 มิ.ย. 66)
·  พิธีเปิดโครงการฯ

·  Workshop ไอเดียออกแบบฟาร์มในฝัน Farm Design by KasetInno

·  กิจกรรมเรียนรู้ Smart Farming Experience KUBOTA FARM

·  เรียนรู้การทำการเกษตรแบบยั่งยืน Farm Food Waste by ลุงรีย์

·  กิจกรรมดำนาด้วยมือ

·  Farm Camping

·         เกมส์จำลองการวางแผนลงทุนด้านการเกษตร

·         ภารกิจออกแบบฟาร์มในฝัน

·         Diner Party

 

·  นำเสนอไอเดียฟาร์มในฝัน

·  พิธีปิดโครงการฯ