สมาคมสื่อเกษตรฯ จับมือพันธ์มิตรปันน้ำใจให้น้อง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิกสมาคมฯได้เข้าร่วมกิจกรรม มิตรประชากองทัพอากาศปฏิบัติงานบริการประชาชน โดยมี พลอากาศโท สมพร  แต้พานิช  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในการนี้

พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา) ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นำนักเรียนนายเรืออากาศเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดกลางดงและกิจกรรมการเล่นดนตรีร่วมกับกองดุริยางค์กองทัพอากาศ เพื่อเป็นการสร้างฝัน และแรงบันดาลใจ ให้กับน้องๆ

สำหรับและ หน่วยงานพันธมิตร อาทิ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมค้าเมล็ดพันธุ์ ฟอร์ดประเทศไทย  ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว  กล้วยหลากหลายสายพันธุ์ จาก สมบัติ อาณาจักรกล้วย กล้วยไม้จากสวนกล้วยไม้วิโรจน์ออร์คิดบางเลน ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดบ้านกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีหน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ที่ให้บริการ ตรวจสุขภาพ ตัดแว่นฟรี ตัดผมฟรี และทำโรงทานแจกอาหาร โดยมีร้านพี่พิศมัย ปลาร้ากาฬสินธ์ จากตลาดสี่มุมเมืองปลาร้านัวๆมาเป็นเครื่องปรุง และ ลูกชิ้นไทหล่ม จากเดอะวันสเต๊ก