ได้ฤกษ์ตัดทุเรียน รุ่นแรก ม.เกษตรฯ พร้อมเปิดขาย เพื่อสมทบทุนสร้าง รพ.เกษตรศาสตร์

ช่วงบ่ายวานนี้ (18 พ.ค.66) ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ฤกษ์ตัดทุเรียนชุดแรกที่ปลูกขึ้นภายในรั้วมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งถือเป็นทุเรียนชุดแรกหลังจากพยายามกันมาหลายปี จากจำนวน 13 ต้น 10 สายพันธุ์ ได้ผลผลิตจำนวน 33 ลูก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน ทางมหาวิทยาลัยเกษตรจะไม่เก็บไว้ทานเพียงผู้เดียว แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม นั่นก็คือตัดยอดทุเรียนมาทั้งหมด 12 ลูก ตั้งราคาลูกละ 5,000 บาท ไม่ได้ขายแต่ขอให้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ดังรายละเอียดในเฟซบุ๊ค “จงรัก วัชรินทร์รัตน์” ดังนี้

“ผมได้รับเชิญจากภาควิชาพืชสวน พร้อมด้วยท่านคณบดีคณะเกษตร หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณาจารย์ นักวิจัย นักข่าว และประชาชน ได้ร่วมกันไปตัดทุเรียนชุดแรก ที่วันนี้ออกลูก 4 พันธุ์ คือ มูซังคิง หนามดำ จันทบุรี 9 และ กบสุวรรณ โดย มูซานคิง เก็บไปหมดแล้ว และผมได้ชิมไปแล้ว 1 ลูกเมื่อวันก่อน วันนี้ได้ตัด 2 พันธุ์ คือ กบสุวรรณภูมิ และหนามดำ ประมาณ กว่า 10 ลูก โดย พันธุ์จันทบุรี 9 ยังเก็บไม่ได้ต้องรอ

หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และ นักวิจัย คือ ดร. รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ และ ดร. เจนจิรา ชมภูคำ ได้เริ่มทดลองปลูกทุเรียน และมีทั้งล้มเหลวและเรียนรู้จนกระทั่งพบเทคนิคต่างๆ ทั้งด้านการทดลองพันธุ์ การจัดการดิน ปุ๋ย การป้องกัน และกำจัดโรค แมลง การแต่งทรงพุ่ม การจัดการด้านภูมิอากาศ ซึ่งกรุงเทพฯ อาจจะไม่เหมาะสมกับทุเรียน การผสมเกสร การดูแลก่อนการเก็บเกี่ยวที่มีกระรอกมากัดกินทุเรียน

ภาควิชา อาจารย์ และนิสิต ร่วมกันเขียน คู่มือ และ บอกหลักการ เทคนิค trick ที่จะทำให้ปลูกทุเรียนในเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพ และปริมณฑล สำเร็จ ไม่ยากถ้าใส่ใจแต่ไม่ง่ายถ้าไม่หมั่นดูแล แต่ผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้ถ้าตั้งใจ และได้รับการ train จากภาควิชาพืชสวน

 

ข้างต้นคือข้อความที่อธิการบดีได้เขียนลงผ่าน เฟซบุ๊ค ท่านผู้สนใจสั่งทุเรียนได้ที่ ผศ.ดร.เจนจิรา ชุมภูคำ คณะเกษตร มก. โทร. 089 -6317987 ภายในวันที่ 19 พ.ค. 66 เท่านั้น

หมายเหตุ : สมทบทุนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า