อีสท์ เวสท์ซีด เพิ่มทางเลือก ปลูกหอมแดงด้วยเมล็ด ต้นทุนลดถึงครึ่ง กำไรหลักแสนต่อไร่

นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย บริษัท อีสท์ เวสท์ซีด จำกัด เปิดเผยว่า หอมแดง นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย เกษตรกรนิยมปลูกกันหลังการทำนา โดยแหล่งที่ปลูกที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ แต่จากการติดตามสถานการณ์การปลูกหอมแดงของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ พบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นที่สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตหอมแดงของเกษตรกร ทั้ง ปัญหาหัวพันธุ์เน่าเสีย ต้นทุนค่าหัวพันธุ์ไม่แน่นอนบางปีก็สูงมาก ที่สำคัญคือโรคที่ติดมากับหัวพันธุ์ทำให้เกษตรกรหอมแดงมีต้นทุนการปลูกที่สูง และเผชิญกับโรคหอมเรื้อนหรือ หมานอน ดังนั้นการจะแก้ปัญหา และเป็นทางออกที่ดีสุด คือ การประบเปลี่ยนเทคนิคการปลูก จากการใช้หัวพันธ์หอมแดง ซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้กันมาสู่การใช้เมล็ดพันธ์หอมแดงปลูกแทน

“ จากปัญหานี้ อีสท์ เวสท์ซีด ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ภายใต้ตราศรแดง จึงได้คิดค้น และปรับปรุงสายพันธุ์กว่า 5 ปี จนประสบความสำเร็จ ได้เมล็ดพันธุ์หอมแดง พันธุ์หอมลำดวน ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปใช้ปลูกแทนการใช้หัวพันธ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และลำพูน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะการปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดพันธุ์ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเตรียมปลูกได้ถึงร้อยละ 50 อีกทั้งทนทานต่อโรคสูงกว่าหัวพันธุ์ ผลผลิตที่ได้จากปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์จะเป็นรูปทรงที่เป็นหัวเดี่ยวได้มากกว่า และแน่นกว่า เวลาขายจึงได้ราคาที่เกรด A ในเปอร์เซ็นที่สูงกว่าการปลูกด้วยหัวพันธุ์ ซึ่งปกติผลผลิตที่ได้จะแตกกลีบ คนรับซื้อจะปัดเป็นเกรดรองทำให้ได้ราคาต่ำ”

                                                   การปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดพันธุ์ “พันธุ์หอมลำดวน”

นายอิสระ กล่าวต่อไปว่า แต่ในการปลูกหอมแดงด้วยเมล็ด นั้นมีสิ่งที่เกษตรกรต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจากการปลูกหอมแดงด้วยหัวพันธ์คือ ต้องมีการเพาะกล้าประมาณ 35-45 วัน ก่อนย้ายปลูก ซึ่งหลังจากนั้นจะใช้วิธีการดูแลตามปกติ
“ ในการปลูกพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกระยะ 14×14 ต้องใช้กล้า 81,600 ต้น โดยเมล็ดหอมแดงพันธุ์หอมลำดวน 1 กรัม จะเพาะได้ปรมาณ 300 ต้น ซึ่งพื้นที่ปลูก 1 ไร่จะใช้เมล็ดในการเพาะกล้าประมาณ 300-500 กรัม ในการนี้ อีสท์ เวสท์ซีด ขอให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่า การปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดพันธุ์ “พันธุ์หอมลำดวน” เป็นวิธีที่ดี เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน อีกทั้งทำให้ต้นทุนลดลง ผลผลิตมากขึ้น 50% และมีตลาดรองรับที่แน่นอน” นายอิสระ กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจในแนวทางการจัดการดูแลการปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดพันธ์หอมลำดวน ทางอีสท์ เวสท์ซีด จึงเปิดรับโควต้าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการญ ซึ่งจะมีการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนการปลูกจากหัวพันธ์มาสู่เมล็ดพันธ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ คุณประเสริฐ ยอดลวด โทร.09-1774-4430