สมาคมสื่อเกษตรฯ.ได้นายกใหม่ จาก ไทยพีบีเอส “ภิญโญ แพงไธสง

สมาคมสื่อเกษตรฯ.ได้นายกใหม่ จาก ไทยพีบีเอส “ภิญโญ แพงไธสง ” บก.ข่าว วันใหม่ ไทยพีบีเอส

(28 มีนาคม 2566) สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ที่ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อมวลเกษตรฯคนใหม่ แทนชุดเดิม ที่หมดวาระลง บรรยากาศภายในงานคึกคัก ชื่นมื่น อบอุ่น ฉันท์พี่น้องผองเพื่อน ตามสโลแกน “รวมพลคนข่าวเกษตร” มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมนับร้อยคน โดยมี นายมนตรี ตรีชารี อุปนายกคนที่ 1 เป็นผู้ดำเนินรายการจัดการประชุม สำหรับวาระการประชุมใหญ่ มีการแถลงผลงานของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม ชี้แจงงบดุลประจำปี สมาชิกซักถาม และเสนอแนะ หลังจากจบการประชุมแล้ว ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดยมีสมาชิกที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันอย่างคับคั่ง ผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยคนใหม่คือ นายภิญโญ แพงไธสง บรรณาธิการข่าววันใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อดีตเลขาธิการสมาคมในคณะกรรมการชุดเดิม .

ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาร่วมแสดงความยินดี และในโอกาสเดียวกันนี้สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ได้มอบเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20,000 บาท นายภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ คนใหม่ ได้กล่าวหลังได้รับเลือกตั้งว่า “ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจ จะทำตามนโยบายที่ลั่นวาจาไว้ จะขอขับเคลื่อนต่อไป ขอกำลังใจจากสมาชิกทุกท่านที่จะเข้ามาช่วยกันผลักดันให้สมาคมของเราเดินไปข้างหน้าเทียบเท่ากับสมาคมอื่น อยากให้สมาชิกทุกท่านได้รับความสะดวกสบายมีชีวิตที่ดีขึ้น สมาคมเราก็คงจะช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านในโอกาสต่อไป มีสิ่งใดที่จะแนะนำขอให้แจ้งเข้ามาได้” สำหรับขั้นตอนหลังจากได้นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ คนใหม่แล้ว จะเป็นการสรรหาคณะกรรมการมาบริหารสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน โดยคณะกรรมการชุดใหม่จะมีวาระ 2 ปี