สยามคูโบต้า จัดโครงการ “KUBOTA FOREST FOR LIFE” ปลูกต้นไม้ สร้างกำแพงสีเขียวกรองฝุ่นรอบเขตชั้นนอกกทม. พร้อมนำโซลูชันและนวัตกรรมในการปลูกต้นไม้ให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้า จัดโครงการ “KUBOTA FOREST FOR LIFE” ปลูกต้นไม้ สร้างกำแพงสีเขียวกรองฝุ่นรอบเขตชั้นนอกกทม. พร้อมนำโซลูชันและนวัตกรรมในการปลูกต้นไม้ให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้า จัดพิธีเปิดโครงการ KUBOTA FOREST FOR LIFE “คูโบต้าร่วมใจปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว” ปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเขตชั้นนอกของจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นละอองก่อนที่จะเข้าสู่เขตชั้นในของกรุงเทพฯ พร้อมนำโซลูชันและนวัตกรรมในการปลูกต้นไม้ให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา (ฝั่งมัธยมฯ) เขตหนองจอก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนด้วยการสร้างเมืองสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยกำหนดนโยบายในการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ช่วยกรองฝุ่นในอากาศ ลดมลพิษ และช่วยทำให้อากาศสะอาดมากขึ้น ผมเคยพูดว่าพวกเราจะปลูกต้นไม้กี่ต้นก็ได้ จะปลูกมาก ปลูกน้อยแต่ขอให้ปลูก เมื่อปลูกแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลเพื่อให้ต้นกล้าเหล่านี้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและสวยงาม พร้อมจะให้ร่มเงา เป็นพื้นที่สีเขียว นอกจากจะสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับบริเวณนั้นแล้ว ยังเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติ ทำให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นอีกด้วย ผมต้องขอขอบคุณทาง สยามคูโบต้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยกันทำให้นโยบายของกรุงเทพมหานครสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน และส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป”

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  กล่าวว่า “สยามคูโบต้า เราดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ SDGs ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม เราตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรและสินค้าของเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรสุทธิให้เป็นศูนย์ ผ่านแผนการจัดทำ โครงการเกษตรลดโลกร้อน Net Zero Emission รองรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร โดยจะมีการศึกษาและส่งเสริมให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์โดยร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศ”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นฯ ของผู้ว่าฯ กทม. จึงได้เริ่ม โครงการ KUBOTA FOREST FOR LIFE “คูโบต้าร่วมใจปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว” ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 5,000 ต้น โดยเริ่มปลูกแห่งแรก ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา(ฝั่งมัธยมฯ) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ยืนต้น 9 ชนิด ประกอบด้วย ยางนา มะฮอกกานี กัลปพฤกษ์ มะกอกน้ำ ทองอุไร สะเดา พะยูง พะยอม และขนุน ให้แก่โรงเรียนสังกัดกทม. เขตหนองจอกทั้ง 29 แห่ง และประชาชนในพื้นที่ จำนวนรวมกว่า 750 ต้น ซึ่งลำดับถัดไปจะนำส่งกล้าไม้ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้ ไปอนุบาลกล้ายังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายสยามคูโบต้า ทั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า และกลุ่มเกษตรกรในโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ ในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อมุ่งหน้าดำเนินการปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวในบริเวณเขตชั้นนอกของจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นละอองก่อนที่จะเข้าสู่เขตชั้นในของกรุงเทพฯ ให้ครบตามเป้าภายในปี พ.ศ. 2567

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  กล่าวว่า “เราได้นำวิธีการเพาะปลูกผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เข้ามาใช้เพื่อช่วยในกระบวนการเพาะปลูกเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่การเพาะปลูก วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมินแหล่งน้ำและค่า Electrical Conductivity (EC) เพื่อวางแผนการปลูกและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี อีกทั้งเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่และคุณสมบัติช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี ขั้นตอนการปรับพื้นที่ เคลียร์พื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ โดยใช้แทรกเตอร์คูโบต้าและรถขุด, ขั้นตอนการเพาะปลูก นำเครื่องจักรกลมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพื่อทดแทนแรงงานคนและช่วยประหยัดเวลา โดยใช้เครื่องจักรกลที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย สามารถขุดหรือเจาะหลุมปลูกได้ตามขนาดมาตรฐาน ขนาดหลุมมีความสม่ำเสมอ ทำให้ควบคุมคุณภาพในการปลูกได้ ง่ายต่อการดูแลรักษา รวมถึงช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ขั้นตอนการดูแลรักษา ทางสยามคูโบต้าจะเข้ามาติดตามดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ในการปลูกทุกๆ 2 เดือนมีการวางแผนใช้โดรนการเกษตร ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ หรือการให้ปุ๋ยทางใบ เพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมี และกำจัดวัชพืชด้วยการใช้แทรกเตอร์ติดตั้งเครื่องตัดหญ้า นอกจากนี้ทางโรงเรียนสนับสนุนตัวแทนนักเรียนเพื่อดูแลต้นไม้ 1 คนต่อ 1 ต้น

สยามคูโบต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นไม้ที่พวกเราร่วมกันปลูกตลอดทั้งโครงการ จะค่อยๆ เติบโตงอกงามอย่างมั่นคง เป็นร่มเงาไม้ที่ช่วยให้เราสบายกาย สบายใจ และนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ Net Zero Emission เกิดขึ้นได้จริงในเร็ววัน