อธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ คืบหน้าแล้วกว่า 78 %

อธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ คืบหน้าแล้วกว่า 78 %

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลงานคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 78.66 คาดแล้วเสร็จและเริ่มเก็บกักน้ำได้ในปี 2567 หวังบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้(24 ธ.ค.65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 และผู้เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการฯที่กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อให้ชาวตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลงานความคืบหน้าในภาพรวม ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 78 ของแผนที่วางไว้

สำหรับอ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ ถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความจุระดับกักเก็บ 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ทั้งหมด 6,490 ไร่ โดยในปี 2565 นี้ ได้มีการปรับแผนงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้บางส่วน เพื่อช่วยสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งหากโครงการฯแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ประมาณ 1,095 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 3,250 คน ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกษตรกร มีผลผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มความมั่นคงทางด้านน้ำ พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้เร่งดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วที่สุด