“คูโบต้า พลังใจสู้ภัยหนาว” จัดคาราวานเสื้อกันหนาวเป็นปีที่ 23 พร้อมจับมือ “กองทัพบก” เดินหน้ามอบไออุ่นให้ผู้ประสบภัยหนาว 10,000 ตัว สมาคมสื่อเกษตรฯร่วมกิจกรรม

 

“คูโบต้า พลังใจสู้ภัยหนาว” จัดคาราวานเสื้อกันหนาวเป็นปีที่ 23

พร้อมจับมือ “กองทัพบก” เดินหน้ามอบไออุ่นให้ผู้ประสบภัยหนาว 10,000 ตัว สมาคมสื่อเกษตรฯร่วมกิจกรรม

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 จัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบก ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมจับมือร้านค้าผู้แทนจำหน่ายมอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็นให้กับชุมชนในพื้นที่ ตอกย้ำการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในการมุ่งมั่นเคียงข้างสังคมและเกษตรกรไทย ในการนี้ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแจกเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง และแจกหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการสนัลสนุนจากสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในงานนี้ด้วย

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว เป็นกิจกรรมที่สยามคูโบต้า ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล และแสดงความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เด็กๆ เยาวชน รวมถึงพี่น้องเกษตรกรทุกคน โดยตลอดระยะเวลา 44 ปี เราตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของสยามคูโบต้า ทั้งนี้ สยามคูโบต้าได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกที่ทำงานใกล้ชิดดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จึงมีความเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน โดยเราจะพิจารณาพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล และมีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ภัยหนาวด้วย

สำหรับในปีนี้ สยามคูโบต้าได้แบ่งปันความอบอุ่นผ่านเสื้อกันหนาว 4 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว มูลค่ารวม 3,000,000 บาท พร้อมกันนี้ ยังได้รับร่วมมือจากร้านค้า                   ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม Better Together เคียงข้างสร้างอนาคต มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาและการออกกำลังกายให้แก่เยาวชน และสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความอบอุ่น และสร้างกำลังใจในทุกพื้นที่ที่เราได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ได้เห็นความสุขของพี่น้องประชาชนและเด็กๆ ทั้งนี้ สยามคูโบต้าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแบ่งปันพลังแห่งความอบอุ่นเคียงข้างพี่น้องประชาชนและสังคมไทย”

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า “กองทัพบกเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในทุกกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสยามคูโบต้า เป็นภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 9 ปี

ทั้งนี้ จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในห้วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ดังนั้น การรับมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น ระหว่างกองทัพบก และสยามคูโบต้าในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กิจกรรมที่จะร่วมกันจัดขึ้นในพื้นที่จะทำให้ประชาชนได้มีรอยยิ้ม มีความสุข รวมทั้งได้รับความอบอุ่นจากเสื้อกันหนาวที่มอบสู่ประชาชนในโอกาสเดียวกัน”

จากวันแรกของการริเริ่มโครงการจวบจนปีที่ 23 วันนี้สยามคูโบต้าได้บรรเทาความหนาวให้พี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 160,000 ราย ด้วยความมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ พร้อมมุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น

พื้นที่มอบเสื้อกันหนาว โครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่ 23 ได้แก่

จังหวัดตาก

บ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง

บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด

บ้านพะกา ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด

จังหวัดลำปาง

ตำบลปงเตา อำเภองาว

จังหวัดเลย

ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ

ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่

จังหวัดหนองคาย

ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม

ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม

ด้าน ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย กล่าวว่า นับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทาง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำเพื่อสังคม สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จึงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยประสานกับพันธมิตรทางการเกษตร คือ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือเมล็ดพันธ์ุตราศรแดง สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผัก แจกจ่ายให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้ายแมาหละคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อปลูกเป็นอาหารกลางวัน และแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน