กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครฝึกอาชีพเกษตรในสังคมเมือง

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครฝึกอาชีพเกษตรในสังคมเมือง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย “55 หลักสูตร 55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ตลอดปีงบประมาณ 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งปี 2565 เป็นปีที่ 55 ของการสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 นี้ ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับเกษตรกร เน้นหลักตลาดนำการผลิต และนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรมในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การอบรมฝึกอาชีพเกษตรในสังคมเมือง “55 หลักสูตร 55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง สอดคล้องกับหลักการของ BCG Model และการพัฒนาเกษตรเชิงพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของศูนย์ปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพให้กับผู้สนใจที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และยังช่วยให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีฐานข้อมูลจากการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำใช้ประกอบการพิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักสูตรในการจัดอบรมฝึกอาชีพเกษตรให้เหมาะสมในครั้งต่อไป

“โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 จะมีการจัดกิจกรรม “Kick Off ฝึกอาชีพเกษตร โดนใจคนเมือง” ณ บริเวณอาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมฝึกอาชีพ จำนวน 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง การเพาะต้นอ่อนผักงอกสำหรับคนเมือง น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รับสมัครประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 550 คน สมัครได้คนละไม่เกิน 2 หลักสูตร โดยเปิดรับสมัครล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร https://urban.doae.go.th/ เท่านั้น ไม่เปิดรับการสมัครแบบ Walk-in เพื่อให้การอำนวยความสะดวก และการอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ที่รับสมัคร นอกจากนี้ผู้ที่อบรมฝึกอาชีพยังสามารถร่วมศึกษาดูงานในกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านแปลงสาธิต ณ อาคาร 7 ซึ่งเป็นบริเวณที่จัดงานได้อีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล รวมทั้งผู้มาร่วมงานยังสามารถร่วมกิจกรรม Check-in ณ จุดศึกษาดูงาน หรือจุดอบรมฝึกอาชีพ โดยถ่ายภาพตนเอง หรือกิจกรรม โพสลงเฟสบุ๊กตนเอง ตั้งเป็นสาธารณะ พร้อมติด แฮชแท็กคำว่า #55ปีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับของที่ระลึก ณ จุดที่กำหนด (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด) ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับผู้สมัครเข้าอบรมฝึกอาชีพเกษตรในสังคมเมืองในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โปรดเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท (สีเขียวอ่อน) ลงที่สถานี N13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออก 3 หรือรถโดยสาร ขสมก. สาย 34 39 51 59 114 126 129 503 522 543ก ลงป้ายกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดบริการรถรับ-ส่งฟรี จากบริเวณอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร (ติดสถานีรถไฟฟ้าและป้ายรถเมล์) ไปยังบริเวณที่จัดอบรมฝึกอาชีพ (อาคาร 7) ทั้งนี้ขอให้ผู้จะเข้ารับการอบรมเดินทางมายังสถานที่จัดงานก่อนเวลาเริ่มอบรมประมาณ 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08-3244-2107