เปิดงาน Cannabiz Asia 2022 และร่วมชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 คุณสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Cannabiz Asia 2022 งานสัมมนาสำหรับธุรกิจกัญชาและกัญชงเพื่อสุขภาพ และการแพทย์ จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค โดยร่วมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมกัญชง กัญชา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมเติมโตอย่างเข้มแข็ง” พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนในธุรกิจกัญชงกัญชา ในอีกหลากหลายหัวข้อ อาทิ การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดย ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ เภสัชกร ชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร / โอกาสทางธุรกิจของกัญชงและกัญชา โดย คุณพรประสิทธิ์ สีบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท 88 แคนนาเทค จํากัด / อนาคตกัญชง กัญชา เติบโตอย่างไรในอุตสาหกรรมอาหาร โดย คุณธรรศ ทังสมบัติ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเยี่ยมชมงาน Thailand LAB
INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัยกัญชงกัญชาในขั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่การจำหน่ายในตลาด

พร้อมกันนั้น คุณสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะเดินเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าฯ ซึ่งได้พบปะและพูดคุยกับผู้ประกอบการและสมาคมต่างๆ ภายในงาน อาทิ ศูนย์พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม พลาสติกเชิงวิศวกรรม / บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด/ บริษัท แสงวิทย์ 2000 จำกัด / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พูดคุยกันเรื่อง คลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ แนะนำนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึง Hemp Graphere Battery นวัตกรรมการพัฒนาแบตเตอรี่ ที่ใช้ได้จริง
ที่ทำจากกัญชง / Bara Scientific พูดคุยเรื่องสารสกัดสำคัญในกัญชง กัญชา ภายในพาวิลเลี่ยนกัญชา กระท่อม และปิดท้ายด้วยสัมมนาเกี่ยวกับ CATL Battery Ion Aluminium ภายใน LAB & BIO Square
ภายในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 ซึ่งงานแสดงสินค้าจะยังคงจัดงานถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น. จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค