สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย(สกท.) ได้รับเชิญจาก บ.CP ALL เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องงานการสื่อสารในงานสายเกษตรและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย(สกท.) ได้รับเชิญจาก บ.CP ALL ให้คณะกรรมการสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย นำทีมโดย ดร. อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมฯ เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องงานการสื่อสารในงานสายเกษตรและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน อย่างเป็นกันเอง (ฝ่าย cp all) นำทีมโดย คุณบัญญัติ คำนูญวัฒน์ (พี่แดง) ที่ปรึกษา คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธานี ลิมปณารมณ์ (พี่ธานี) ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานการบริหารสื่อสาร คุณเอียมพร สิงหกาญจน์ (พี่เอียม) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารการสื่อสาร และ คุณสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ (น้องปรางค์ ฝ่าย PR) ณ.ร้านอาหาร โพลา โพล่า