คูโบต้า…ส่งต่อลมหายใจ” มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow และชุด PAPR มูลค่ารวม 6 ล้านบาท ให้แก่ 25 รพ.ทั่วประเทศ

คูโบต้า…ส่งต่อลมหายใจ” มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow และชุด PAPR

มูลค่ารวม 6 ล้านบาท ให้แก่ 25 รพ.ทั่วประเทศ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมมือกับร้านผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตชิ้นส่วน พนักงานสยามคูโบต้าทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “คูโบต้า…ส่งต่อลมหายใจ” มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow และชุด PAPR ให้แก่ 25 โรงพยาบาลทั่วประเทศ มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท ภายใต้โครงการ KUBOTA On Your Side เพื่อให้ความช่วยเหลือพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย สยามคูโบต้าได้ดำเนินโครงการ KUBOTA On Your Side ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่แสดงถึงความตั้งใจในการรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวคิดเรื่องการอยู่เคียงข้างคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้คนไทยทั่วประเทศ ผ่านมาตรการ 3 แนวทาง ได้แก่ การช่วยเหลือในด้านสาธารณสุข การช่วยเหลือในภาคประชาชน และการช่วยเหลือลูกค้าของสยามคูโบต้า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ยังไม่คลี่คลาย  สยามคูโบต้ายังคงขับเคลื่อนโครงการ KUBOTA On Your Side อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรม “คูโบต้า…ส่งต่อลมหายใจ” ที่มีเป้าหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen) และชุดอุปกรณ์ระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) ให้แก่โรงพยาบาล รวม 25 แห่ง ในจังหวัดที่เกิดการแพร่ระบาดและขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรม “คูโบต้า…ส่งต่อลมหายใจ” ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวสยามคูโบต้าอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ (Dealer) ผู้ผลิตชิ้นส่วน (Supplier) และพนักงานสยามคูโบต้า ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในครั้งนี้

โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สยามคูโบต้า ได้ดำเนินการมอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow ให้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่ารวม 2 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน รวมถึงพนักงานสยามคูโบต้า บริจาคเงินสมทบทุน รวมเป็นเงิน 4 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen อีก 18 เครื่อง และ ชุด PAPR รวม 49 ชุด  ส่งมอบไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้ทำการส่งมอบไปยังโรงพยาบาลเป้าหมายแล้วบางส่วน และมีกำหนดเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

“ตลอดระยะเวลากว่า 43 ปีที่ผ่านมา สยามคูโบต้ามุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและส่งมอบโซลูชั่นต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของไทย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบและการตอบแทนสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยสยามคูโบต้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจและความช่วยเหลือเพื่อให้คนไทยทุกคน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้โดยเร็ว” นางวราภรณ์ กล่าว