รองอธิบดีกรมชลฯลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เร่งรัดสร้างอ่างห้วยสะเดา แก้แล้งซ้ำซากเกษตรกร 43ครัว เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บเรือน ยินดีเสียสละพื้นที่ส.ป.ก.สร้างอ่าง

 

“รองอธิบดีกรมชลฯลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เร่งรัดสร้างอ่างห้วยสะเดา แก้แล้งซ้ำซาก ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง ด้านเกษตรกร 43ครัวเรือน ยินดีเสียสละพื้นที่ส.ป.ก.สร้างอ่าง ปลื้มได้น้ำ พัฒนาอาชีพดีขึ้นมีรายได้เพิ่ม ปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลาย”

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ กล่าวระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ในโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอก ช่วยเหลือพื้นที่ตำบลนาขุนไกร และได้เดินทางลงพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา ว่าตนดีใจได้กลับมาที่เก่า ที่เคยบรรจุรรับราชการครั้งแรก ปี2527 อยู่ที่นี่4-5ปี จ.สุโขทัย ประสบปัญหามาต่อเนื่องทั้งแล้งหนัก ท่วมหนัก แต่แล้งจะแล้งมากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่นาขุนไกร แล้งซ้ำซาก ต้องเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ในการเวรคืนใช้พื้นที่สร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้เพียงพอโดยเบื้องต้นจะสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา กักเก็บน้ำได้2.3ล้านลบ.ม.หลังจากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการแล้วปี2564 ระยะเวลาก่อสร้างเสร็จปี2568 รวมทั้งอ่างเก็บน้ำคลองตาแดง ความจุ4แสนลบ.ม.และอ่างเก็บน้ำแม่ถัง ความจุ1.5ล้านลบ.ม.ซึ่งสองโครงการหลังอยู่ระหว่างศึกษา

สำหรับประชาชนที่อยู่ใน ส.ป.ก. ที่ต้องใช้พื้นที่สร้างเก็บน้ำห้วยสะเดา เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจน 43ครัวเรือน ซึ่งพี่น้องไม่ต้องกังวลมีกฏหมายทดแทนค่ารื้อย้าย ขนย้าย จ่ายคืนสิทธิปลูกต้นไม้ บ้านเรือน ตามกฏเกณฑ์ให้ ประเมินราคาชดเชยอย่างเป็นธรรม จะมีประธานในพื้นที่ดำเนินการสำรวจโดยนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการ ร่วมกับระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจ.สุโขทัย เป็นประธาน เพื่อตกลงราคากันให้ชัดเจน ซึ่งการศึกษาพื้นที่ ออกแบบสำรวจ ประเมินราคาชดเชยที่ดิน ปี2565 สามารถเริ่มก่อสร้างได้ปี2566 พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า25,000ไร่

ทั้งนี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดให้สร้างแหล่งน้ำทั่วประเทศ รวมทั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ซึ่งเป็นชาวสุโขทัยท่านสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษให้เกิดแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้นแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง สมัยก่อนพยายามทำฝายหลายๆแห่งในแม่น้ำยม แต่ไม่ค่อยได้ผล

ต่อมาได้ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจ.สุโขทัย มาเป็นประธาน มีประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมกว่า200คน ต้องการให้เกิดโครงการโดยเร็ว ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงถึงโครงการเพิ่มแหล่งน้ำ ปรับปรุงศักยภาพลำน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำ แก้มลิง จะได้ปริมาณน้ำมาใช้ในพื้นที่ตำบลนาขุนไกร กว่า10ล้านลบ.ม.จากความต้องการใช้น้ำปีละ60 กว่าล้านลบ.ม.

ทางด้านตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ระบุว่าพื้นที่นี้แล้งมากถึงมากที่สุดไม่สามารถเจาะบ่อบาดาลได้ มีความยินดีมากที่กรมชลประทาน เห็นความสำคัญเร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง

นายนิรันดร์ บางท่าไม้ ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่าได้พยายามหาแนวทางดีที่สุดนอกจากผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง มาที่ ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ทางเลือกก่อนอื่นดูว่าอ่างเก็บน้ำแม่มอก มีน้ำพออย่างไร น้ำต้นทุน เฉลี่ย132ล้านลบ.ม.ต่อปี บางปีไม่เพียงพอปลูกพืช จึงหาพื้นที่เหมาะสมในพื้นที่ตำบลนาขุนไกร สร้างอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง พร้อมผันน้ำมาลงแก้มลิงวังทองแดง เพราะฤดูแล้ง ต้องการใช้น้ำ30ล้านลบ.ม.

นายมานพ พุฒิฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาขุนไกร คนตำบลนี้ต้องการเรื่องน้ำสำคัญมากที่สุด ที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปโภค บริโภค การเกษตร หลังทำเกษตรแล้วไม่มีงานทำต้องเข้ากรุงเทพ เรื่องน้ำเรารอมาทั้งชีวิต มีโครงการพระราชดำริมาแล้ว เป็นสิ่งที่เรารอคอย ขณะนี้มีความหวังเรื่องอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา และลำคลอง17กว่าสายจะได้รับการปรับปรุง สร้างฝายกักเก็บน้ำให้กระจายมากที่สุดชาวบ้านที่นี่เผชิญภัยแล้งมานานหลายสิบปีแล้ว เพราะในพื้นที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ทำให้ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม และขาดแคลนน้ำใช้ผลิตประปา เดือดร้อนกันทุกปี ดังนั้นเมื่อมีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา และโครงการอื่นๆเข้ามา ชาวบ้านก็ดีใจและต้องการมาก เพราะเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายสมาน สุวรรณรัตน์ เกษตรกรได้รับผลกระทบถูกเวรคืนพื้นที่ ส.ป.ก.กว่า50ไร่ สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา กล่าวว่าตนปลูกต้นไม้ไว้ 1หมื่นกว่าต้น มีความยินดีเสียสละให้พื้นที่เพราะทุกคนรอคอยเรื่องน้ำมานาน จะได้ทำเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลาย ทำให้มีรายได้ดีขึ้นเกิดประโยชน์กับทุกคนในพื้นที่อย่างแม้จริง

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่า ปี66 ถ้ารัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯให้งบประมาณก็สามารถเปิดโครงการ ถึงเวลานั้นมีคณะกรรมการระดับจังหวัด และอำเภอ ประเมินราคาเวรคืนพื้นที่ส.ป.ก.ของ43ครัวเรือน เป็นพื้นที่ใช้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา ถ้าคณะกรรมการฯให้ราคาแล้วไม่พอใจ สามารถยื่นอุทธรณ์ฟ้องศาลได้ แต่เชื่อว่าถึงตอนนั้นทุกคนจะพอใจ ขอให้มั่นใจเรื่องค่าเวรคืนที่ดินจ่ายอย่างเป็นธรรมแน่นอน

นอกจากนี้หลังจากทำอ่างเสร็จแล้ว ยังมีโครงการปรับปรุงคลอง17เส้น ขุดลอกให้ลึกให้กว้าง มีประตูน้ำ อาคารบังคับน้ำ มีฝาย โดยทางฝ่ายท้องถิ่นเสนอพื้นที่ให้ทำแก้มลิง รับน้ำจากแม่น้ำยมฝั่งขวา เหนือหาดสะพานจันทร์ มาลงทุ่งทะเลหลวง ผ่านคลอง 200ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นบายพาสเส้นทางน้ำเลี่ยงเมืองไม่ผ่านตัวเมืองสุโขทัย จะช่วยบรรเทาน้ำท่วมได้ด้วย สามารถดึงน้ำมาให้พี่น้องนาขุนไกร อีก1ล้านลบ.ม. รวมทั้งเดินหน้าโครงการผันน้ำแม่มอกน้ำล้นสปริงเวย์จากอ่างแม่มอก จะทำทางเบี่ยงน้ำมาพื้นที่นี้

สำหรับ ต.นาขุนไกร เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชาวบ้านก็อยากได้น้ำจากอ่างแม่มอกผันมาช่วยเหลือ แต่ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอ จึงต้องศึกษาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แทน เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา ขนาดความจุกว่า 2 .3ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งการสร้างอ่างคลองตาแดง การขุดลอกลำน้ำธรรมชาติ การสร้างแก้มลิงคลองเขาม่าน และการผันน้ำจากแหล่งอื่นๆด้วย หลังรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านแล้ว ทำแผนแม่บทการพัฒนาตำบลนาขุนไกร ลงรายละเอียดการศึกษาโครงการ พร้อมสำรวจ ออกแบบ และตั้งงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป