ไทยเซ็นทรัลเคมี-ธ.กรุงเทพ-ส.การค้าปุ๋ยฯ จัดเสวนาออนไลน์ เกษตรสร้างคุณค่า

ไทยเซ็นทรัลเคมี-ธ.กรุงเทพ-ส.การค้าปุ๋ยฯ จัดเสวนาออนไลน์ เกษตรสร้างคุณค่า

‘ไทยเซ็นทรัลเคมี’ ร่วมกับ’ธนาคารกรุงเทพ’ และ ‘สมาคมการค้าปุ๋ยฯ’ จัดเสวนาออนไลน์ ปั้น ‘เกษตรสร้างคุณค่า’ เชิญเหล่ากูรูเผยแพร่องค์ความรู้ สนับสนุนเกษตรกรไทยไปต่อในตลาดโลก

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน มีการทำเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยนอกจากสร้างรายได้จากการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรแล้ว ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับว่า มีศักยภาพสูงในด้านการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งออกไปทั่วโลก

แต่ขณะเดียวกัน เกษตรกรไทยในหลายๆ พื้นที่ก็ยังคงประสบปัญหาความยากจน ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาด เผชิญกับอุปสรรคด้านดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเกษตรกรยุคเก่าที่ก้าวไม่ทันเทคโนโลยียุคใหม่ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญทำให้ผลผลิตดีขึ้น

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ระบุว่า ศักยภาพของภาคการเกษตรนั้นมีความสำคัญ นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ภายใต้เป้าหมายประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

‘ไทยเซ็นทรัลเคมี’ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ร่วมมือกับ ‘ธนาคารกรุงเทพ’ และ ‘สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย’ ขอมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยพร้อมกับสนับสนุนให้ไปต่อในตลาดโลกอย่างยั่งยืน  ด้วยการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อจุดประกายความคิดและหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตร จึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ ‘เกษตรสร้างคุณค่า – The Value Creating Agriculture Project”

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการนี้ก็คือเวทีเสวนาครั้งใหญ่ ‘Thailand Agricultural Online Forum’ โดยจะมีทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งในวงการเศรษฐกิจการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และธุรกิจการเกษตรของไทย มาระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งกำลังจะจัดระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

จะมาเปิดงานในวันแรก จากนั้น ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ แนวนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรไทยจากปัจจุบันสู่อนาคต

จากนั้นจึงเข้าสู่วงเสวนา โมเดลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทยในระเบียบโลกใหม่ โดยจะมี

นิรมาณ  ไหลสาธิต รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และ ผศ. ดร.ประชา คุณธรรมดี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มาพูดคุยถึงบริบทที่เปลี่ยนไปของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จนส่งผลกระทบต่อการเกษตรของไทย พร้อมกับช่วยกันหาโมเดลใหม่ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับนโยบายเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย

ต่อด้วยเรื่องที่เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ กับเสวนา บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาการเกษตรไทยโดย อุกฤษ อุณหเลขกะ CEO และผู้ก่อตั้ง บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ปกรณ์ เพชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ นิธิภัทร์ ทองอ่อน เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าของสวนทุเรียนลุงแกละ จังหวัดระยอง

ในวันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม จะเป็นการบรรยายถึงภาพรวมธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรไทย ในหัวข้อ ผู้เล่นหลักในธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรมีใครบ้าง ภาพรวมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน และบทบาทของสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยโดย วชิรศักดิ์ อรรจนานนท์ ผู้แทนจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

มีนักปั้นแบรนด์ธุรกิจอาหาร การเกษตร และท่องเที่ยวชุมชน เจ้าของขาบสตูดิโออันโด่งดัง สุทธิพงษ์ สุริยะ จะมาแนะไอเดียการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

ในหัวข้อ แนวคิด และประสบการณ์ของการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตร

หลังได้รับฟังแนวคิดและไอเดียจากเหล่ากูรูเศรษฐกิจการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และธุรกิจการเกษตร กันอย่างครบถ้วนล้ว ในช่วงบ่ายก็จะเป็นเวทีประชันไอเดียเด็กเคส เกษตรยุคใหม่ ‘Agricultural Challenge Case Competition’ ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งนิสิต นักศึกษามาแข่งขันกรณีศึกษาด้านการเกษตร โดยก่อนหน้านี้ที่มีการรับสมัครพร้อมกับคัดเลือกจนเหลือ 4 ทีมได้มานำเสนอกรณีศึกษาในงาน เพื่อชิงรางวัลรวม 220,000 บาท

งานนี้ เป็นงานสำคัญที่เกษตรกรทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร แม้แต่นักวิชาการด้านการเกษตรของไทย ก็ไม่ควรพลาด เพราะองค์ความรู้ที่จะได้รับจากในกิจกรรมนี้ สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยให้เจริญก้าวหน้าได้

ติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ค Khaosod-ข่าวสด และ ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว – คันไถ