AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA Roadshow

AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA Roadshow
AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA บุกภาคตะวันออก จัดแสดงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในสวนผลไม้ เรียกน้ำย่อยก่อนจัดงานจริงวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) ผู้จัดงานฯ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร และงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย กลับมาเดินสายประชาสัมพันธ์การจัดงานอีกครั้ง เล็งกลุ่มเป้าหมายชาวสวนภาคตะวันออก ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนเพื่อการส่งออกที่สำคัญ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 โดยมุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องจักรกลเกษตร จะกระตุ้นความสนใจในการใช้เทคโนโลยีจัดการการผลิตพืช และเพื่อปูทางสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าในปีหน้านี้

ผู้จัดงานฯ ได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการสมาคมสื่อเกษตรฯ นำโดยนายกสมาคมฯ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา เดินทางเยี่ยมชมงานพืชสวนก้าวหน้า ณ สวนวิจัยพืชสวนจันทบุรี เพื่อสำรวจนวัตกรรมและวิทยาการใหม่ๆ ในวงการพืชสวน ทั้งด้านการผลิต การตลาด และอัพเดทการตอบรับต่อปัญหาในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนทุเรียนด็อกเตอร์ ของนายกสมาคมทุเรียนไทย พิเศษสุดกับการชมการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรในสวน ซึ่งจะนำมาจัดแสดงภายในงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

เครื่องจักรกลการเกษตรที่สาธิตในครั้งนี้คือ

  1. รถตัดหญ้านั่งขับ Atex KaribaO จากประเทศญี่ปุ่น แข็งแกร่งแต่ขับสบาย น้ำหนักเบา และควบคุมง่าย รถตัดหญ้าเอนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งในสวนผลไม้ สวนปาล์ม สนามหญ้า และอื่นๆ
  2. รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืช หรือ Maruyama Airblast
  3.  เครื่องตัดหญ้า Maschio Giraffina ต่อท้ายแทรกเตอร์/ รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืช Maschio Gaspardo

คุณวันวิสาข์ วงศ์กาสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA เผยว่า “นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ทางผู้จัดงานฯ ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ จากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ เช่น การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบหลักต่อการจัดงานแสดงสินค้าของเรา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศเลื่อนการจัดงานไปยังปี พ.ศ.2564 ผู้จัดงานฯ จึงปรับกลยุทธ์การจัดงาน โดยเริ่มจัดเสวานาออนไลน์ digital talks ทุกเดือน เดือนละครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่ออัพเดทสถานการณ์การปลูกพืช เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว และอ้อยในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีเกษตร เพื่อกระตุ้นความสนใจอย่างต่อเนื่อง

และสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA digital connect เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ซื้อเข้าด้วยกัน โดยผู้ซื้อและผู้ประกอบการสามารถนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเจรจาธุรกิจผ่านทางระบบออนไลน์นี้ เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจเกษตรของะประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียไม่เคยหยุดนิ่ง และยังคงมีศักยภาพที่จะเติบโต พร้อมที่จะเปิดรับนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป”

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้างาน และดูเสวนาออนไลน์ digital talks ย้อนหลังได้ที่
www.agritechnica-asia.com/digitalconnect หรือ www.horti-asia.com/digitalconnect

แล้วพบกันที่งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27-29พฤษภาคม 2564 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-111-6611 ต่อ 230