ธัญญาพาร์ค ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟต์ทุเรียน”

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟต์ทุเรียน”ภายใต้ชื่อ Fruitamin Festival & Durian Buffet เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าขายสินค้าภาคเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนต่อผู้บริโภคโดยตรง

ภายในงานนี้ จะได้พบกับสินค้าผักและผลไม้สดจากสวน รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดจากฟาร์มของเกษตรกรตัวจริง อาทิ ทุเรียนหมอนทอง มังคุด ขนุน เสาวรส และมัลเบอรี่แปรรูป สิ่งทอและของใช้มากมายให้เลือกสรร และนอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ “บุฟเฟต์ทุเรียน” ที่ให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ 

ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจร่วมสนับสนุนเกษตรและเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์ทุเรียนสุดอร่อยได้ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์