กรมประมง พร้อม ! เป็นสื่อกลางยกระดับปลากะพงไทยเชื่อมเกษตรกรสู่ Modern Trade

“ธรรมนัส” กระทรวงเกษตรฯ รับปาก จะเร่งแก้ปัญหาปลากระพงขาว ที่ราคาตกต่ำอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาโดยร่วมทุกภาคส่วนในการรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคปลากะพงขาวให้มากยิ่งขึ้น มั่นใจหลังจัดงาน “ชาตินิยม กะพงไทย (Thai Seabass Fest)”  คนไทยจะหันมาบริโภคปลากะพงขาวที่มีสารอาหารบำรุงสมอง DHA มากขึ้น สามารถซื้อได้ทั้งทางออนไลน์ที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและที่ Modern Trade  พร้อมมอบหมายให้กรมประมงและกรมวิชาการเกษตร ทำการวิจัยสารจุลิทรีย์ที่จะช่วยแก้ไขกลิ่น เพื่อทำเมนูซาชิมิปลากะพง พิสูจให้เห็นว่าปลากะพงขาวของไทยเป็นเนื้อปลาที่อร่อย ไม่มีกลิ่นคาว


ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ชาตินิยม กะพงไทย (Thai Seabass Fest)” วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมง ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวประสบกับปัญหาราคาปลากะพงขาวตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสั่งการให้กรมประมงเร่งดำเนินการแก้ไขทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และกิจกรรมวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาปลากะพงขาว ผ่านการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าปลากะพงไทยที่มีกระบวนการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตลาดภายในประเทศ


“ภายในงานมีการนำสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สด สะอาด และปลอดภัยนำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ทั้งแบบสด แช่เย็น แช่แข็ง พร้อมปรุงและพร้อมทานในราคาพิเศษ รวมทั้งปลากะพงที่ผ่านกรรมวิธีรีดเลือดแบบอิเคะ จิเมะ (Ike Jime) เพื่อรักษาคุณภาพเนื้อปลาให้ยังคงความสด ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการทำปลาดิบ มาจำหน่ายภายในงาน นอกจากนั้น ยังมีการจำหน่ายสินค้าปลากะพงขาวผ่านช่องทางออนไลน์แบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค และการกระตุ้นกระแสการบริโภคปลากะพงขาวของไทย และภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว และผู้แทนจาก Modern Trade ร้านค้าปลีก/ห้าง/สมาคม เพื่อเชื่อมช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคโดยตรง” ร้อยเอก ธรรมนัส…กล่าว


ภายหลังการเปิดงาน ร้อยเอก ธรรมมนัส พรหมเผ่า ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารจากปลากะพงขาวเป็นเมนูปลากะพงราดซอส 3 รส ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชมและทดลองชิม รวมถึง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและการแสดงสินค้าปลากะพงขาว อาทิเช่น นิทรรศการการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 หรือ ปม.2 กับการเลี้ยงปลากะพงขาว นิทรรศการการเพิ่มมูลค่าสินค้าปลากะพงขาว (กะพงขาว High DHA) นิทรรศการเมนูจากปลากะพงขาว นิทรรศการมาตรฐานฟาร์มปลาทะเล นิทรรศการคุณค่าทางโภชนาการปลากะพงขาว และร้านค้าต่าง ๆ ภายในงาน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวผู้แทนจาก Modern Trade และสมาคมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านการผลิต การตลาด และการร่วมเป็นเครือข่ายของทุกภาคส่วนในอนาคต


นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้ กรมประมงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลากะพงขาว ประชาชนได้บริโภคปลากะพงขาวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารตกค้างส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตปลากะพงขาวปลอดภัยและมีคุณภาพ ที่สำคัญ ยังเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวสู่ Modern Trade โดยมีกรมประมงเป็นสื่อกลางเพื่อขยายตลาดต่อไปในอนาคต โดยกรมประมงจะเร่งต่อยอดทั้งในเรื่องของตลาดปลากะพงขาวในประเทศ และส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าปลากะพงขาวไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างแน่นอน ทั้งในเรื่อง คุณภาพที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง รวมถึงรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เป็นเลิศในสินค้าประเภทเดียวกัน