ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รับโล่รางวัล CSR-DIW Continuous

ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รับโล่รางวัล CSR-DIW Continuous

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯภูมิใจ รับโล่รางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุนชน และสิ่งแวดล้อม

นายโยชิฮิโระ ทามูระ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ (ที่ 2 ทางซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมตัวแทนพนักงานจากบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย และตราทีซีซีซี รับโล่รางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมอบให้แก่โรงงานพระประแดงและนครหลวง รางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจและความภาคภูมิใจของพนักงานบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีทุกคน ในฐานะที่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดมา