เครือซีพี – ซีพีเอฟ สนับสนุน โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ต่อเนื่องรุ่นที่ 41 สร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสังคม ชูแนวคิด “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์ กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมว่า แม้ห้วงกิจกรรมของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จะมีระยะเวลาสั้น แต่นับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุด ขอให้เยาวชนเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ครั้งนี้เอาไว้ เพื่อนำกลับไปต่อยอดพัฒนาตนเอง และถือเป็นโอกาสทางด้านการศึกษาต่อในอนาคตของน้องๆ อีกด้วย ท้ายนี้ขอฝากสำนวนโบราณไว้ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ขอให้น้องๆ ไม่ละทิ้งความพยายาม เพราะความพยายามจะนำพาความสำเร็จมาให้เรา”

ในการนี้ ซีพี – ซีพีเอฟ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุนการจัดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 41 ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์อาหาร ไข่ไก่สดซีพี และข้าวตราฉัตร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 แก่เยาวชนและพี่เลี้ยงรวม 350 คน เพื่อนำไปบริโภคตลอดช่วงเวลาที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 19  กันยายน – 27 ตุลาคม 2566 ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ทักษะอาชีพ และได้พัฒนาทัศนคติแนวคิด สู่การพัฒนาตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นคนดีของสังคม

ตลอดระยะเวลา 18  ปี ของโครงการ “สานใจไทย สู่ ใจใต้” ที่เกิดขึ้นโดยดำริ ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ซีพีและซีพีเอฟ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบผลิตภัณฑ์อาหารมาตั้งแต่โครงการรุ่นที่ 17 – 41 เป็นมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกันของเยาวชนชายแดนใต้ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสงบร่มเย็นสู่ความสมานฉันท์ในสังคมไทยต่อไปในอนาคต

พิธีเปิดโครงการฯ มี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พลเอกนินนาท เบี้ยวไข่มุก กรรมการอำนวยการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร.ต.ท. อาทิตย์  บุญญะโสภัต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 41 และครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมมากกว่า 350 คน.