กยท. มอบหุ่นยางฝึก CPR โรงพยาบาลพะโต๊ะ จ.ชุมพรดันผลิตภัณฑ์แปรรูปยางเพื่อประโยชน์แก่สังคม

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน ลงพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เพื่อมอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางธรรมชาติให้กับโรงพยาบาลพะโต๊ะ โดยมีนายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม
นายอำเภอพะโต๊ะ และนายเชาวะนนท์ นนท์ทอง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน กยท. และรับมอบหุ่นยางพารา CPR จำนวน 3 ตัว รวมทั้งหมอนยางพารา จำนวน 35 ใบ นายสุขทัศน์ กล่าวว่า กยท. ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาคับขัน การปฐมพยาบาลเพื่อฟื้นคืนชีพถือเป็นเรื่องจำเป็นมากๆ ซึ่งทุกคนควรจะมีความรู้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที โดยที่ผ่านมา กยท.


ดำเนินการมอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ที่ผลิตจากยางพาราให้กับหน่วยงานทางการแพทย์
หน่วยกู้ภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่มีความต้องการ
ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กยท. ประจำปี
2566 เพื่อนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม
นายเชาวะนนท์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่การยางแห่งประเทศไทยได้มอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับโรงพยาบาลพะโต๊ะ ซึ่งมีความจำเป็นมากในการช่วยเหลือชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อำเภอพะโต๊ะ เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล และยังเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้นำชุมชน นักเรียน อสม. ในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาต้องมีผัดเปลี่ยนยืมมาจากที่พื้นที่อื่น
นายเฉลิมดิตถ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือชีวิตคนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก สามารถช่วยให้ครอบครัวสามารถเดินต่อไปได้ และถ้าทุกคนมีความรู้สามารถ ทำCPR ได้ ก็จะสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ในตัวแทนของพี่น้องชาวอำเภอพะโต๊ะขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยที่ได้มอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้น
คืนชีพ (CPR) และ หมอนยางพาราให้กับโรงพยาบาลพะโต๊ะในครั้ง