ซีพีเอฟ โชว์นวัตกรรม 3i ในงาน Feed Innovation Week 2020 ชูแนวคิดลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ซีพีเอฟ โชว์นวัตกรรม 3i

ซีพีเอฟ ธุรกิจอาหารสัตว์บก โชว์นวัตกรรม 3i ในงาน Feed Innovation Week 2020 ชูแนวคิดลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดงาน Feed Innovation Week 2020 โดยมีนายบุญเสริม เจริญวัฒน์ และนายสกุลยศ สามเสน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก หนองแค จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

นายเรวัติ กล่าวว่า ธุรกิจอาหารสัตว์บกปลูกฝังค่านิยมองค์กร ในเรื่องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้แก่พนักงานตามแนวนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์มาตลอด ซึ่งช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างนวัตกรได้ถึง 354 คน ภายใต้หลักสูตร Triz ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ลดการคาดเดา โดยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในหน่วยธุรกิจของตนเองพร้อมสร้างนวัตกรใหม่ๆเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีทันสมัย มาใช้ในกระบวนการทำงาน เนื่องจากอาหารสัตว์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และต้องมั่นใจว่า ส่งมอบอาหารปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค

“การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับธุรกิจอาหารสัตว์บกในการผลิตตลอดเวลา ตอบโจทย์ให้กับคนทำงาน เพื่อประสิทธิการผลิตที่ดี ลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง” นายเรวัติ กล่าว

โดยครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงาน 3i ในรูปแบบ online สอดรับกับการเรียนรู้วิถีใหม่ในยุค New Normal ทั้งหมด 149 ผลงาน ในงาน Feed Innovation Week 2020 ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 3i อย่างต่อเนื่อง คือ i1 การปรับปรุงงาน i2 สร้างสิ่งใหม่ i3 ผลงานนวัตกรรม รวมถึงเป็นเวทีคัดเลือกผลงานที่จะไปนำเสนอในเวที CPF CEO AWARDS 2020 ต่อไป