กรมข้าว จัดใหญ่ งานวันข้าวและชาวนาฯ 66 ขนองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมข้าว จัดใหญ่ งานวันข้าวและชาวนาฯ 66 ขนองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาเสิร์ฟถึงที่

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมการข้าวมีการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการจัดงานในส่วนกลางนั้น ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน”

นอกจากนั้นในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 กรมการข้าวจะมีการจัดพิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว โดยจะมีการถ่ายทอดสัญญาณสดให้ทุกท่านได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice News Channel

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในส่วนของภูมิภาค ในปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด 2 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 การจัดงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่ เซ็นทรัล นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2665

สำหรับการจัดงานทั้ง 3 แห่งนั้น จะขนขบวนนิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงวิถีชีวิตชาวนา รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา ตลอดจนการประกวด แข่งขัน สาธิต จัดแสดงนวัตกรรมจากข้าวในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจและทันสมัย และที่สำคัญจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายในงานให้ทุกท่านได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice news Channel