สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดกิจกรรม “รวมพลครอบครัวคนข่าวเกษตร” มอบทุนการศึกษา ปี 2566

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดกิจกรรม “รวมพลครอบครัวคนข่าวเกษตร” มอบทุนการศึกษา ปี 2566 แก่ บุตรธิดา สมาชิกสมาคมฯ 51 ทุน เลขานุการ รมว.เกษตรฯ เป็นประธานมอบ อธิบดีกรมประมงสนับสนุนสถานที่จัดงานต่อเนื่องทุกปี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “รวมพลครอบครัวคนข่าวเกษตร” มอบทุนการศึกษา แก่ บุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 51 ทุน โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา ของสื่อมวลชนสายเกษตรประจำปี 2566 โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ และสมาชิกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขออนุญาตถ่ายทอดคำพูดของท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ฝากมาถึงสมาชิกสมาคมฯ ว่า ท่านรัฐมนตรีเสียดายที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมพิธีได้ แต่ท่านฝากให้มาบอกว่า “สื่อมวลชนเปรียบเสมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ที่ทำให้ผลงานของกระทรวงเกษตรฯ ไปสู่พี่น้องประชาชน ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมาได้ร่วมงานกันเป็นอย่างดี จนทำให้กระทรวงเกษตรฯ ได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลพี่น้องประชาชนดีที่สุดในช่วงสถานการณ์โควิด-19”

นายธนา กล่าวด้วยว่า ท่านรัฐมนตรี มีความยินดีอย่างยิ่งที่การมอบทุนการศึกษาในวันนี้ เป็นการให้ความรู้ ให้การศึกษา ซึ่งจะทำให้ลูกหลานมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาประเทศ ในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ลูกหลานทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นกำลังของชาติในอนาคต

ด้านนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงมีความผูกพันและได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจากสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด กรมประมงมีความยินดีอย่างยิ่งที่สมาคมฯ ใช้ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง เป็นสถานที่จัดงาน ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว และเชื่อว่าในอนาคตอธิบดีท่านที่จะมารับตำแหน่งต่อจากตน ก็คงยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ต่อไป ในโอกาสนี้กรมประมงยินดีกับบุตรหลานของสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับทุนครั้งนี้ และขอให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในนามสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ขอขอบคุณตัวแทนจากส่วนราชการและผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสื่อมวลชนสายเกษตร ทุกแขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ทั้งนี้สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 มอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี และในปีนี้ มอบทุนการศึกษา จำนวน 51 ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255,000 บาท

นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ รวมถึงที่ปรึกษาสมาคมฯทุกท่านที่ให้ความสำคัญในกิจกรรมของสมาคมฯในทุกๆ ครั้ง ร่วมแรงร่วมใจ จนกิจกรรมผ่านไปด้วยดีเสมอมา ที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ขอบคุณกรมประมง เจ้าของสถานที่ ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 รวมถึง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การเรียนให้กับลูกหลานของสมาชิกทุกท่าน

สำหรับรายนามผู้สนับสนุนกิจกรรม รวมพลครอบครัวคนข่าวเกษตร ปี 2566 มีดังนี้

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ,บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรมประมง ,บริษัท ฟอร์ดประเทศไทย จำกัด ,  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) , กรมชลประทาน ,  สมาคมอารักขาพืชไทย
กรมหม่อนไหม , บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด , บริษัท THCG GROUP  จำกัด ,  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) , สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ,  กรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์

, วิริยะประกันภัย  ,  บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ,  บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ จำกัด
การยางแห่งประเทศไทย ,  กรมการข้าว  , องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ,  อิมแพค เมืองทองธานี,
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , คุณสาโรช บุญแสง ,  กรมวิชาการเกษตร ,  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)
,บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท เอทีเอ จำกัด,บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  , ลูกชิ้นไทยหล่ม