คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย นำโดย นายอภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมฯ เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ และร่วมหารือในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป