กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ เพื่อการส่งออก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก จ.ขอนแก่นสดจากสวนพร้อมถึงมือผู้บริโภค มี.ค. นี้

 

ดร.นพดล ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก นับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ และประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกตลาดต่างประเทศ อีกทั้งได้รับมาตรฐานรับรอง GAP และยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2558 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2558 รางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตปี 2561 รางวัลชมเชยการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศ ปี 2561

จากการติดตาม พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก เริ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก 1,535 ไร่ มีสมาชิก 58 ราย โดยมี นายสุธีย์ ทินราช เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ ด้านต้นทุนการผลิตผลผลิตมะม่วงทั้งในฤดูและนอกฤดูของกลุ่มเฉลี่ย 5,426 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวได้ระยะยาว) ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองให้ผลผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดู ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของปีถัดไป (ในฤดู) ให้ผลผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดูรวม 1,000 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 916.67 กิโลกรัม/ไร่/ปี ด้านราคาขาย แบ่งเป็น มะม่วงในฤดู (เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม) ราคา 30 – 50 บาท/กิโลกรัม และ มะม่วงนอกฤดู (สิงหาคม – มกราคม) ราคา 70 – 100 บาท/กิโลกรัม ได้ผลตอบแทนทั้งกลุ่มเฉลี่ย 13,200 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 7,774 บาท/ไร่/ปี

สำหรับด้านการตลาด ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ทำ MOU กับบริษัทผู้ส่งออก ได้แก่ บริษัท P&F เทคโนจำกัด (P&F Techno limited), บริษัท สยาม เอ็กปอร์ตมาร์ท จำกัด (Siam export mart limited), บริษัท สวีฟ จำกัด (Swift limited), บริษัท เจ ฟรุท จำกัด (J Fruit limited), บริษัท สวามี ฟรุท จำกัด (Swami Fruit limited), บริษัท เอเชี่ยนฟรุท จำกัก (Asian Fruit limited) เพื่อส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดพรีเมี่ยมไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศแถบยุโรป รวมทั้งส่งขายภายในประเทศ ได้แก่ ห้างแมคโคร และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่วนมะม่วงเกรดรองทางกลุ่มดำเนินการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดท้องถิ่น ตลาดธงฟ้า พ่อค้าในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง และผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย

สำหรับปี 2566 ผลผลิตของกลุ่มเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องถึงพฤษภาคม 2566 โดยเดือนมีนาคม ออกสู่ตลาดร้อยละ 20 ช่วงเดือนเมษายนออกตลาดมากที่สุด ร้อยละ 35 ของผลผลิตทั้งหมด และเดือนพฤษภาคมผลผลิตออกตลาด ร้อยละ 22 สำหรับผลผลิตอีกร้อยละ 23 จะเป็นผลผลิตที่ออกนอกฤดูตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 – มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ปัญหาของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ต้องระวังคือโรคระบาดจากราน้ำค้าง ราแป้ง เพลี้ยไฟ ต้องรีบกำจัดอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตได้ ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.4 โทร 0 4326 1513 หรืออีเมล [email protected] หรือสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ นายสุธีย์ ทินราช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก บ้านเลขที่ 208 หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โทร 08 6533 4139