เปิดตัวสายพันธ์ ใหม่สีดาทิพย์ ต้านทานโรคใบหยิกเหลือง