สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” เปิด เดิน – วิ่ง เฉลิมฉลอง 80 ปี มก.KU RUN เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกัน 400,000 คน 15 สนาม ทั่วประเทศ

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” เปิด เดิน – วิ่ง เฉลิมฉลอง 80 ปี มก.KU RUN เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกัน 400,000 คน 15 สนาม ทั่วประเทศ

เมื่อ​วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 06.00 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดกิจกรรมเดิน–วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) KU RUN เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร ประชาชน และเครือข่าย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) จำนวนกว่า 10,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ นับเป็นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พร้อมกัน 15 สนามเป็นครั้งแรก และการวิ่งแบบ Virtual Run ของ KU RUN ในระยะทาง 4.8 กิโลเมตร เพื่อแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคีของลูกสีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบครัวเกษตรศาสตร์และประชาชน ที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และเพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ​

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นิสิตเก่า KU 33 อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน–วิ่ง 80 ปี มก. ประธานในพิธี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ กับการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อยืนยันถึงความรักความสามัคคีของชาวเกษตรศาสตร์ เกือบ 400,000 คนในโอกาสครบรอบ 80 ปี มก. นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยใช้การเดิน – การวิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่สร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ที่สำคัญยังมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความดีในการร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและสังคมในอนาคต นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเกษตรศาสตร์ที่จะนำองค์ความรู้งานวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านการเกษตรมาดำเนินการในด้านการแพทย์สมัยใหม่เสริมจากการแพทย์ในปัจจุบัน นับเป็นก้าวย่างแห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

​ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นิสิตเก่า KU 46 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. กล่าวว่า กิจกรรมเดิน–วิ่ง 80 ปี มก. หรือ KU RUN เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ KU RUN จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2562 และ ได้ว่างเว้นการจัดงานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดเด่นของ KU RUN เดิน – วิ่ง 80 ปี มก. จะไม่มีการแข่งขัน แพ้ หรือ ชนะ เน้นการมีส่วนร่วมเป็นการพบปะกันของพี่น้องครอบครัวเกษตรศาสตร์ที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนบ้านของพวกเราอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เป็นทั้งการรำลึกความหลัง ย้อนความทรงจำในอดีต และชมการเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัย ผ่านการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพรอบรั้วมหาวิทยาลัย ในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย สองสมัย อันดับที่ 5 ของเอเชีย และ อันดับที่ 40 ของโลก เป็นการรวมพลังเกษตรศาสตร์ เขียวขจีทั่วแผ่นดิน เดิน –วิ่ง พร้อมกันทั่วประเทศ รวม 15 สนาม เป็นครั้งแรก และการวิ่งแบบ Virtual Run ของ KU RUN ในระยะทาง 4.8 กิโลเมตร

​ นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นิสิตเก่า KU 36 นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายนิสิตเก่า ของ ส.มก. ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 15 สนาม ได้แก่
– บางเขน ที่สนามอินทรีจันทรสถิตย์ วิทยาเขต
– กำแพงแสน ที่ด้านหน้าสระพระพิรุณ
– วิทยาเขตศรีราชา ที่ด้านหน้าสระว่ายน้ำติดกับอาคารพลศึกษา
– วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
– โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ด้านหน้าอาคารสารสนเทศ
– เครือข่าย ส.มก. โคราช ที่ศูนย์วิจัยลำตะคอง
– กระบี่ ที่อบจ.กระบี่
– เพชรบุรี ที่ราชภัฏเพชรบุรี
– ภูเก็ต ที่เขื่อนบางวาด
– จันทบุรี ที่ สนามพระเจ้าตาก หน้ารพ.ประปกเกล้า
– ภาคเหนือ ที่ไนท์ซาฟารี
– อุบลราชธานี ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี
– สุราษฎร์ธานี ที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเล
– ขอนแก่น ที่ บึงสีฐาน ม.ของแก่น
– และ วิศวกรรมชลประทาน ที่อุทยานชลประทาน

มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 10,000 คน โดยนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่าง ดียิ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายนิสิตเก่า ส.มก. ครอบครัว มก. นักวิ่งเพื่อสุขภาพ สื่อมวลชน และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน

รับชมการถ่ายทอดสด โครงการ เดิน – วิ่ง 80 ปี KU RUN วันที่ 15 ม.ค.66 เวลา 5.30 – 8.00 น.ที่ FB สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ https://www.facebook.com/kualumnifanpage และ สามารถร่วมถ่ายทอดสดการวิ่งของตนเองกับเพื่อนๆ ได้บนเว็บไซต์https://80thkurun.ku.ac.th/home (เมนู Virtual Run) ผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังมีเมนู อัลบัมรูป สามารถ share รูปถ่าย และ ค้นหารูปถ่ายด้วยใบหน้า โดยผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งทุกท่านเข้าไปใช้บริการฟรี พัฒนาระบบโดยนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกภาพโดยนิสิตชมรมโฟโต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#KuRun
#เดินวิ่งการกุศลเพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์