ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2566
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ทุน