บิ๊กบอร์ด กยท. ลุย จ.น่าน ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ ชื่นชมชาวสวนยางน่านร่วมมือ กยท. เดินหน้าโครงการชะลอขายยางได้ผลดีเยี่ยม

 

นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร กยท. เดินทางเยี่ยมชาวสวนยางเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยกล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาพบชาวสวนยางเขตภาคเหนือ พร้อมทั้งชื่นชมชาวสวนยางจังหวัดน่านที่ให้ความร่วมมือกับ กยท.จ.น่าน ดำเนินการหลายๆ โครงการด้านยางพาราจนบรรลุผลสำเร็จ โดยเฉพาะโครงการชะลอการขายยาง ในขณะที่ยางราคาผันผวน เพื่อนำออกขายเมื่อราคาเหมาะสม

          ซึ่งทางคณะกรรมการ กยท. พยายามผลักดันหลายโครงการที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยาง อาทิ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางบัตรสีชมพู เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์สวัสดิการด้านต่างๆ และคาดว่าจะได้รับสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.65 นี้เป็นต้นไป แม้ขณะนี้จะยังไม่ได้รับการสนับสนุนปลูกแทนยางพารา ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 แต่คณะกรรมการ กยท. ก็ไม่นิ่งนอนใจ พยายามหาทางช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ด้าน นางพิชญา นรินทร์ ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราตำบลอวน ได้ฝากประธานกรรมการ กยท. ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างลานเก็บผลผลิตยาง และการแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียของกลุ่มฯ ซึ่งประธานกรรมการ กยท. ได้ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมรับข้อมูลเพื่อนำกลับไปดำเนินการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.