สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเพื่อมาเลือกนายกสมาคมฯชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเรื่องการเกษตร

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเพื่อมาเลือกนายกสมาคมฯชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเรื่องการเกษตรและขอแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมฯคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารสมาคมฯเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปและขอขอบคณะกรรมการชุดเดิมทุกท่านที่คอยช่วยเหลือสมาคมมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาทุกท่านค่ะ