สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย คนใหม่ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) นำทีมโดย นางทินารมภ์ สังข์เดช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายถาวร ทองอรุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค นายสุรัตน์ อัตตะ บรรณาธิการสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย คนใหม่ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์