คนไทยไม่ทิ้งกัน!! ซีพี-ซีพีเอฟระดมกำลังลงพื้นที่ส่งมอบอาหาร-น้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ต่อเนื่อง 

คนไทยไม่ทิ้งกัน!! ซีพี-ซีพีเอฟระดมกำลังลงพื้นที่ส่งมอบอาหาร-น้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ต่อเนื่อง 

 

จากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ของประเทศ ยังคงส่งผลกระทบกับประชาชนไทย ภาคเอกชนอย่างเช่น เครือซีพี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ระดมทีมจิตอาสาลงพื้นที่นำอาหาร น้ำดื่ม ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังหลายพื้นที่ทั้ง จ.ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา นครสวรรค์   ล่าสุด จิตอาสาซีพี-ซีพีเอฟ ยังได้นำไข่ไก่สด อาหารพร้อมรับประทาน และน้ำดื่มไปส่งมอบถึงมือผู้เดือดร้อนใน จ. นครสวรรค์และนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง

นายปิติพงษ์ ธงภักดี ผู้แทนซีพีเอฟ นำชาวซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสา ลงพื้นที่ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่ยังมีน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร ทำให้การสัญจรถูกตัดขาด การเข้าถึงชุมชนเป็นไปอย่างยากลำบาก ต้องใช้เรือท้องแบนในการนำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด น้ำดื่มซีพี และอาหารแห้ง ไปมอบถึงมือพี่น้องชาวท่าตะโก สำหรับเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารบริโภค ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

สถานการณ์อุทกภัยนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำใหัมีน้ำป่าจากเพชรบูรณ์ ไหลมารวมกับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จนเกิดท่วมสูง สร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ อำเภอท่าตะโกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน หลายครอบครัวบ้านถูกน้ำท่วมสูง ข้าวของเสียหาย มีคนชราและคนป่วยที่ต้องอาศัยในบ้านที่มีน้ำขัง อาหารกับน้ำดื่มขาดแคลนมาก ชาวบ้านต้องหาปลาตามน้ำที่หลากมาเพื่อประทังชีวิต บางจุดไม่มีน้ำดื่ม ชาวชุมชนท่าตะโกที่ได้รับน้ำใจจากบริษัท ต่างขอบคุณซีพีและซีพีเอฟ ที่นำอาหารมามอบให้ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้

ทางด้าน ศูนย์อำนวยการสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง และนายพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง รับมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน และน้ำดื่มซีพี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เข้าท่วมพื้นที่พักอาศัย และขอขอบคุณการสนับสนุนที่ได้รับจากซีพี-ซีพีเอฟในครั้งนี้ ที่สามารถช่วยคลายความเดือดร้อนด้านอาหารให้กับพี่น้องประชาชนได้ โดยมี นายศุภวิชญ์ โชติมุข ผู้แทนซีพีเอฟ และทีมซีพีเอฟจิตอาสาจากธุรกิจสุกร ร่วมมอบผลิตภัณฑ์

สำหรับความช่วยเหลือของซีพีเอฟดังกล่าว เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยกระจายกำลังสนับสนุนด้านอาหารในหลายพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย ได้แก่ อำเภอศรีเทพ และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอท่าตะโก และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์อำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอาหารและของใช้ที่จำเป็นอย่างเพียงพอในยามที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วม.