เจียไต๋ จับมือพันธมิตรเปิดตัวคอลเล็กชัน “RabAdapt” Upcycle ถุงปุ๋ยสู่สินค้าไลฟ์สไตล์รักษ์โลก

เจียไต๋ จับมือพันธมิตรเปิดตัวคอลเล็กชัน “RabAdapt”
Upcycle ถุงปุ๋ยสู่สินค้าไลฟ์สไตล์รักษ์โลก

ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาจากพี่กระต่ายสู่น้องเยาวชนไทย

กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2564 – ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ บริษัท เจียไต๋
จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย จับมือกับ
แบรนด์วิชชุลดา (WISHULADA) โดยคุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มช่างตัดเย็บ
และร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดตัวคอลเล็กชัน “แรบ อะแดป
(RabAdapt)”
กระเป๋าไลฟ์สไตล์ที่พัฒนาขึ้นจากกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่าย
ในโครงการถุงปุ๋ยปลูกความยั่งยืน

ที่พี่กระต่ายจะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสู่น้องๆ
เยาวชนและสู่สังคมไทยในยามวิกฤต
คอลเล็กชัน แรบ อะแดป (RabAdapt)
ถือเป็นครั้งแรกของการแปลงโฉมกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่ายสู่สินค้าไล
ฟ์สไตล์ ด้วยกระบวนการ Upcycle
ที่นำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบและผลิตเป็นของใช้ชิ้นใหม่โดยคำนึงถึงสิ่
งแวดล้อมเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มจากการนำกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่ายที่เหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าแล
ะนำกลับมาใช้ซ้ำในรูปแบบกระเป๋าอย่างคุ้มค่า
ทั้งยังช่วยกระจายรายได้สู่กลุ่มช่างตัดเย็บที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-
19 เจียไต๋จะส่งมอบกระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ อะแดป (RabAdapt)
ให้กับร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปจัดจำหน่าย
โดยเงินที่ระดมได้ทั้งหมดจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนใน
มูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป
กระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ อะแดป (RabAdapt)
ออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย ทันสมัย
และเน้นรูปทรงสี่เหลี่ยม เพื่อให้เกิดเศษเหลือทิ้งจากการตัดขอบมุมต่างๆ
น้อยที่สุด (Zero waste)
อีกทั้งได้แต่งแต้มสีสันด้วยเศษผ้าไหมจากสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี
โดยอาศัยฝีมือการผลิตและความชำนาญจากกลุ่มช่างตัดเย็บที่ได้รับผล
กระทบจากโควิด-19 เป็นผู้ผลิตทีละชิ้นทีละใบ ทั้งนี้ คอลเล็กชัน แรบ
อะแดป ประกอบด้วยสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ กระเป๋าใบเล็ก
กระเป๋าคล้องคอ กระเป๋าคลัชอเนกประสงค์ กระเป๋าสะพายข้าง
และกระเป๋าเป้

นางสาวมนันย์พร เจียรวนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด
กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “เจียไต๋
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด ด้วยหลัก
3P ได้แก่ Prosperity, People และ Planet
ที่เราได้พยายามปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่ง
ยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง
นอกจากนั้น ที่เจียไต๋ เรายังยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร โดยเฉพาะ
Innovation ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา
ซึ่งเอื้อให้เกิดการเปิดกว้างทางความคิดและสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ
ที่ช่วยผลักดันองค์กรไปสู่ความยั่งยืน จึงเป็นที่มาของโครงการนี้
เพื่อนำกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่ายที่เหลือจากการใช้งานกลับมาใช้ซ้ำใ
ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับสถานการณ์ในช่วงนี้
ที่ทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เราจึงมองภาพที่ใหญ่ขึ้น
จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืนที่ต้องการสร้างประโยช
น์ให้กับทั้งผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคุณเอ๋ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์

ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้
ที่ออกแบบกระเป๋าได้อย่างตอบโจทย์กระบวนการ Upcycle
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ถุงปุ๋ยได้เป็นอย่างดี
โดยโครงการนี้ยังได้สนับสนุนกลุ่มช่างตัดเย็บที่ได้รับผลกระทบจากโควิ
ด-19 ให้มีรายได้เสริมในยามวิกฤต และที่สำคัญ
คือการจับมือกับร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์
โดยเจียไต๋จะมอบกระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ อะแดป
ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดให้ทางร้านนำไปจัดจำหน่ายใน 16 สาขา
รวมถึงในช่องทางออนไลน์ด้วย
ซึ่งเงินที่ระดมได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายกระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ
อะแดปนี้ จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ
เยาวชนไทยต่อไป”

นางสาววิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ (Social Activist
Artist) และผู้ออกแบบคอลเล็กชัน แรบ อะแดป
อธิบายถึงแนวคิดการออกแบบและการเข้าร่วมโครงการนี้ว่า
“ปัจจุบันขยะอุตสาหกรรมแฟชั่น
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเป็นอันดับ 2 ของโลก
เช่นเดียวกันกับขยะพลาสติกต่างๆ เราได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว

และในขณะเดียวกัน ก็ได้รับคำเชิญจากเจียไต๋ ให้เข้าร่วมในโครงการนี้
ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดการทำงานของตัวเองในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็น
งานศิลปะอันล้ำค่า (Turning Trash to Treasured Art)
สำหรับคอลเล็กชัน แรบ อะแดป ในโครงการถุงปุ๋ยปลูกความยั่งยืน
ทางแบรนด์วิชชุลดานำวัสดุเหลือใช้ทั้งกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่ายและ
นำเศษผ้าไหมจากสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี
มาผสานร่วมกันเป็นงานศิลปะด้วยกระบวนการ Upcycle
ที่กระเป๋าทุกใบมีการจัดเรียงสีสันของเศษผ้าแตกต่างกันไป
ผู้ที่ซื้อกระเป๋าแรบ อะแดป ก็เสมือนได้งานศิลปะไปสะสม
และยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง นอกจากนี้
เศษกระสอบถุงปุ๋ยจากการตัดเย็บกระเป๋าทุกใบ เรายังนำมาจัดทำ
ดิสเพลย์กระต่ายสำหรับโชว์สินค้าคอลเล็กชันนี้ ซึ่งช่วยสานต่อแนวคิด
Zero Waste ลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิตอีกด้วย
แบรนด์วิชชุลดาเชื่อว่างานศิลปะและการออกแบบที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
จะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาขยะล้นโลกและลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม และเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลงานที่ทุกท่านได้รับจะช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจในการหันมาใส่ใ
จและร่วมกันจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ต่อไป”

นายวีระพันธ์ จันทร์แต่งผล และนางสาวบานชื่น กรรณิการ์
ตัวแทนกลุ่มช่างตัดเย็บ ผู้ผลิตกระเป๋า กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า
“ด้วยประสบการณ์ในการทำกระเป๋าแฟชั่นมานานกว่า 29 ปี
และเป็นช่างแพทเทิร์นของแบรนด์เครื่องหนังแบรนด์หนึ่ง
ผมและเพื่อนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมกับคอลเล็กชัน แรบ อะแดป
ในโครงการถุงปุ๋ยปลูกความยั่งยืนนี้
และมีหน้าที่ในการผลิตกระเป๋าที่ทำจากถุงปุ๋ยตรากระต่าย
และเริ่มท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการนำเศษผ้าไหมมาตกแต่งในตัวกระเป๋า
ซึ่งช่วยให้งานนี้ออกมาได้อย่างลงตัวและแต่ละใบจะมีลวดลายของผ้าไ
หมที่ไม่ซ้ำกัน
นอกจากความภูมิใจที่ได้เห็นผลงานที่เราตั้งใจผลิตกันทีละใบๆ แล้ว
โครงการนี้ยังช่วยให้เราได้มีรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกด้วย
เพราะทีมช่างต่างถูกพักงานอย่างไม่มีกำหนด
โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้พวกเราสาม
ารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้”

นางฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการโครงการร้านปันกัน
โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบัน

ยังมีเด็กไทยจำนวนมากที่ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ช่วยเหลือ
โดยมอบทุนการศึกษาและดูแลติดตามนักเรียนทุนให้เรียนจบชั้น ม. 6
หรือ ปวช. 3 เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสและมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น
ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแล 8,269 คน
ทั่วประเทศ
ในช่วงสถานการณ์โควิด -19
มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ติดตามนักเรียนทุนใกล้ชิดมากขึ้น โดยร่วมกับคุณครู
กลุ่มพี่เลี้ยงอาสาที่มาช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุนผ่านออนไลน์และการพูด
คุยทางโทรศัพท์
และสำหรับการเรียนการสอนที่ต้องปรับตัวมาเรียนผ่านออนไลน์
เงินทุนที่เด็กๆ ได้รับ ณ ขณะนี้
บางส่วนจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็น
สำหรับโครงการถุงปุ๋ยปลูกความยั่งยืนที่ได้มาร่วมกับเจียไต๋และภาคี
เพื่อเปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นกระเป๋าสวยๆ ในคอลเล็กชัน แรบ
อะแดปนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ
ผ่านโครงการร้านปันกันได้มากขึ้น
และคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบที่จะจุดประกายให้กับธุรกิจอื่น
ๆ ที่อยากจะช่วยเหลือสังคมได้นำไปเป็นแบบอย่างต่อไป”
สำหรับผู้ที่สนใจ กระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ อะแดป
มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านปันกันทั้ง 16 สาขา และช่องทางออนไลน์ที่
LINE My Shop: pankan online shop หรือ
https://shop.line.me/@pankanonline และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
LINE Official: @pankanonline ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564
เป็นต้นไป
ซึ่งเงินที่ระดมได้ทั้งหมดจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมู

ลนิธิยุวพัฒน์ มาร่วมส่งต่อโอกาส หยิบยื่นรอยยิ้ม
และเติมกำลังใจให้กับสังคมไปด้วยกัน
พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการได้ทาง www.chiataigroup.com
และ Facebook: Chiatai.group.official