สมาคมสื่อเกษตรร่วมขับเคลื่อน”ครัวปันอิ่ม”ช่วยชาวนนทบุรี สู่ภัยโควิด-19

กรมการแพทย์แผนไทยฯ-วัดพุทธปัญญา-มูลนิธิสืบนาคะเสถียร -พันธมิตรสื่อมวลชน-ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อน “ครัวปันอิ่ม” ช่วยชาวนนทบุรี สู้ภัยโควิด-19

พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาส วัดพุทธปัญญา พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขามูลนิธิสืบนาคะเสถียร และพันธมิตรสื่อมวลชน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายอภิวัฒน์ จ่าตา สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และ ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ร่วมมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขนม หน้ากากอนามัย และเมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ในโครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยมี นายสมจิตต์ วุฒิสุทธิ์ ประธานชุมชนศิริชัยพัฒนา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนบริเวณรอบๆ วัด และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบ่งเบาภาระบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา กล่าวว่า “ชุมชนรอบๆ วัดได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นชุมชนแออัด มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น บางคนต้องออกไปทำงานได้รับเชื้อแบบไม่รู้ตัวและนำมาสู่ครอบครัว ทำให้เกิดการแพร่ระบาด บางคนต้องตกงาน ขาดรายได้ วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ CP-CPF นำข้าวกล่องเข้ามาสนับสนุน เพื่อนำไปแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง 14 ชุมชน อาตมาขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือในครั้งนี้

“สังคมจะรอดปลอดภัย สิ่งสำคัญคือ ต้องมีสติและสัมปชัญญะ รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา การระแวงและระวังจะทำให้ป้องกันตัวเองและผู้อื่น พร้อมฝากกำลังใจไปยังบุคลากรด้านสาธารณสุข แม้วัดฯ จะไม่ใช่ด่านหน้าและด่านสุดท้าย แต่เราเป็นหน่วยสนับสนุนแก่ทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ””

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อยๆ คลี่คลายลดลง ตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง คาดการณ์ว่าภายในเดือนตุลาคม สถานการณ์ก็จะผ่อนคลาย อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนดูแลตนเองตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ให้ไปฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ก.สาธารณสุข เป็นหน่วยงานดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ และมีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้นำสมุนไพรและยาตำรับแผนไทยต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่เครือซีพีเป็นคนปลูก นำมาผลิตเป็นยา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนต่อไป สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน”

เลขาธิการมูลนิธิสืบฯ กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือในชุมชนอยู่กับพื้นที่ป่าและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม แต่ในสถานการณ์โควิด เรามีความยินดีในการช่วยผู้ที่เดือดร้อนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่โครงการ “ครัวปันอิ่ม” ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน เช่น วัดพุทธปัญญา เครือ CP-CPF ส่งมอบอาหารและสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดได้อย่างปลอดภัย”

นายสมจิตต์ วุฒิสุทธิ์ ประธานชุมชนศิริชัยพัฒนา กล่าวว่า “หลังจากที่ชาวชุมชนรอบวัดพุทธปัญญาได้รับอาหารกล่อง หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นจาก “ครัวปันอิ่ม” ทำให้ชุมชนของเราอยู่ดีมีสุขกันมากขึ้น บางครอบครัวมีผู้ป่วยเป็นโควิดทั้งบ้าน หลายคนต้องกักตัวซึ่งส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ต้องขอขอบคุณที่ให้ความกรุณาและเมตตาชุมชน เราได้นำอาหารไปส่งมอบให้พวกเค้าทุกมื้อ เป็นการให้ความสุข ให้ทุกชีวิตได้อยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้”

ผู้แทนเครือ CP-CPF กล่าวว่า “โครงการ “ครัวปันอิ่ม” เป็นดำริของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ และค่านิยมขององค์กร 3 ประโยชน์สู่ความยี่งยืน คือ สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ สังคม และประชาชน ซึ่งวิกฤตในครั้งนี้ หลายๆ ภาคส่วนมาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนในด้านค่าใช้จ่าย ด้านอาหาร และเป็นขวัญกำลังใจให้ก้าวพ้นผ่านวิกฤตนี้ไปได้”

โครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” เป็นการผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับพันธมิตรกว่า 100 องค์กร เพื่อส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จำนวน 2 ล้านกล่อง โดย 1 ล้านกล่อง ซื้อจากร้านอาหารรายย่อย และอีก 1 ล้านกล่อง จากซีพีเอฟ เป็นอาหารที่ปรุงใหม่ สุก สะอาด ถูกสุขอนามัย มีเมนูอาหารหลากหลายในแต่ละวัน โดยมีเครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิ และหน่วยงานพันธมิตร รับมอบอาหารจาก 40 จุด ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งให้กับประชาชน เพื่อลดการแออัด และลดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อโควิด-19