เครือเบทาโกร ช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สู้ภัยโควิด-19

เครือเบทาโกร ช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สู้ภัยโควิด-19

 

เครือเบทาโกร  ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ผ่านโครงการ “เบทาโกรอุดหนุนเกษตรกรซื้อมังคุดจากเมืองลุงสู่เมืองลพบุรี” โดยได้รวบรวมผลผลิตมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จำนวน 56 ราย และกลุ่มเกษตรกรมังคุดตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จำนวน 37 ราย รวมจำนวนทั้งหมดกว่า 2,500 กิโลกรัม และนำส่งไปยังจังหวัดลพบุรี โดยมี นางปราณี  รัตนประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ที่ 5 จากซ้าย)  นายสมคิด  รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัด (ที่ 4 จากซ้าย)  และนายสมมารถ เกลี้ยงสง ผู้อำนวยการผลิตปศุสัตว์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยรถบรรทุกมังคุดสู่เมืองลพบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อเร็วๆ นี้