ครัวปันอิ่ม ซีพีเอฟ จับมือพันธ์มิตร สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร- พม.-เกษตรก้าวไกล-เกษตรทำกิน-มติชน แจกข้าวกล่อง หน้ากากอนามัย

สมาคมสื่อมวลเกษตรแห่งประเทศไทย ลุย 2 จุด ผนึกกำลังกับ‘มูลนิธิสืบนาคะเสถียร-กระทรวง พม.–เกษตรก้าวไกล-เกษตรทำกิน-มติชน ผนึกกำลังซีพี-ซีพีเอฟ’ ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม” มอบข้าวกล่อง-หน้ากากอนามัย ช่วยเหลือ “ชาวเคหะชุมชนดินแดง 2” และวัดพุทธปัญญา สู้ภัยโควิด-19

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกับนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายวิชาญ เขียวแก้ว ประธานชุมชนดินแดง ร่วมรับมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทาน และหน้ากากอนามัย จากซีพี-ซีพีเอฟ พร้อมพันธมิตรมูลนิธิสืบนาคะเสถียร-สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย-เกษตรก้าวไกล-เกษตรทำกิน-มติชน ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม” ที่จุดส่งมอบข้าวกล่อง “เคหะชุมชนดินแดง 2” และอีกจุดที่วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี สองใน 40 จุดภายใต้โครงการฯ เพื่อนำข้าวกล่องส่งต่อให้กับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 2 เป็นการแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้

โครงการ “ครัวปันอิ่ม” เป็นการผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับพันธมิตรกว่า 100 องค์กร ส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทาน จำนวน 2 ล้านกล่อง ซึ่งประกอบด้วย 1 ล้านกล่องแรกมาจากร้านอาหารรายย่อยในกทม. และปริมณฑล และอีก 1 ล้านกล่องมาจากเครือ ซี.พี เป็นอาหารที่ปรุงใหม่ สุก สะอาด ถูกสุขอนามัย มีเมนูอาหารที่หลากหลายในแต่ละวัน โดยให้เครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิ และหน่วยงานพันธมิตร มารับข้าวกล่องไปกระจายสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกครั้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องในชุมชนต่างๆ ตลอดจนธุรกิจร้านอาหารรายย่อย ให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ ลดการแออัด และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยที่ประชาชนไม่ต้องมาต่อคิวรับข้าวกล่องด้วยตัวเอง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมียอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการดำรงชีพของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านอาหารรายย่อย โดยเฉพาะในเขตชุมชนดินแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยหนาแน่นกว่า 48,000 คน ตอนนี้เราต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพราะผู้ป่วยจำนวนมากพักรักษาตัวที่บ้าน ไม่สามารถออกนอกได้ จำเป็นต้องมีอาหารทานอย่างเพียงพอ เพื่อไม่เกิดการแพร่เชื้อ ทางกระทรวงฯ รู้สึกยินดี และขอบคุณพันธมิตรทุกๆ หน่วยงาน อาทิ การเคหะแห่งชาติฯ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เครือซี.พี. และเครือมติชน ที่มาร่วมส่งมอบอาหาร และอุปกรณ์จำเป็นอย่างหน้ากากอนามัย ส่งตรงถึงคนในชุมชน ตลอดจนผู้ป่วย ความร่วมมือของคนไทยทุกภาคส่วน จะช่วยให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไป ขอให้รักษาความมีน้ำใจของคนไทยไว้ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเราจะรอดจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วย”

นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า และเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการฯ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหาร เพราะเป็นปัจจุบันพื้นฐานในการมีชีวิตของทุกๆ คน มูลนิธิสืบฯ รู้สึกยินดี และขอร่วมเป็นสะพานบุญครั้งนี้ ทำหน้าที่อาสาเชื่อมต่อหน่วยงานระหว่างกัน ได้แก่ การเคหะแห่งชาติฯ และวัดพุทธปัญญา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดส่งมอบข้าวกล่องจาก 40 จุดภายใต้โครงการฯ เพื่อแบ่งปันความดี แบ่งปันความอิ่ม ส่งไปถึงมือของพี่น้องประชาชนทุกคน”


นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เกษตรก้าวไกล เกษตรทำกิน มติชน และพันธมิตรทุกท่าน งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากพลังของเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งจุดส่งมอบข้าวกล่อง การประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่กระจายข้าวกล่องไปยังชุมชน กลุ่มจิตอาสา และสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการฯ

เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การส่งมอบข้าวกล่อง-หน้ากากอนามัย ไปสู่มือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้กักตัวที่บ้าน ให้พวกเขาได้มีอาหารที่ถูกสุขอนามัยรับประทาน และเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังมีอีกหนึ่งโครงการ “ปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ 100 วัน” ผลิตยาสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร จำนวน 30 ล้านแคปซูล เพื่อแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนอีกด้วย และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน”
ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกกลุ่มที่ให้ทางสมาคมเป็นส่วนหนึ่งในครัวปันอิ่มครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงชุมชน พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนวันนี้ภารกิจ สองจุด เราทำด้วยจิตอาสา เราจะก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกันครับ