ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปี นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน โดยมี คุณพานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการ ให้การต้อนรับ

ภิญโญ แพงไธสง เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนเกษตร แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสื่อมวลชนสายเกษตร เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปี นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน โดยมี คุณพานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการ ให้การต้อนรับ ณ อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด