ทางรอด! ไวรัสใบด่างเหลืองในถั่วฝักยาวศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส*

โรคไวรัสใบด่างเหลืองในถั่ว ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวในไทยซึ่งในขณะนี้ ได้สร้างความเสียหายให้กับแปลงถั่วฝักยาวของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) บริษัทเมล็ดพันธุ์อันดับ 1 ในไทยไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ โดยวิเคราะห์ปัญหาและทำการทดสอบและพัฒนาวิธีการที่จะป้องกันและลดปัญหาไวรัสในถั่วฝักยาวสายพันธุ์ลำน้ำชี และ ลำน้ำพอง 2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ถั่วฝักยาวที่ได้รับความนิยมสูงในตลาด จนได้มาเป็นถั่วฝักยาวเมล็ดเคลือบ พันธุ์ลำน้ำชี และพันธุ์ลำน้ำพอง2

นวัตกรรมเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่เรานำมาใช้กับสายพันธุ์ถั่วฝักยาวนี้ เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่จะช่วย

ป้องกันแมลงปากดูดอันเป็นสาเหตุการเกิดโรคไวรัสใบด่างเหลืองในระยะ 30 วันแรก ลดลงถึง 50% ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นสารเคมีลงได้  

นอกจากนี้ สารเคลือบตัวนี้ยังทำให้รากแข็งแรงมากขึ้น หาอาหารได้เก่งขึ้น ส่งผลให้ได้ผลผลิตรวมมากขึ้นกว่า 10%

และเพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัสใบด่างเหลืองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หลังจาก 20-30 วันหลังปลูก เกษตรกรควรฉีดสารไทอะมีโทแซมอีก 1-2 ครั้ง

เกษตรกรท่านใดสนใจถั่วฝักยาวเมล็ดเคลือบ พันธุ์ลำน้ำชี และพันธุ์ลำน้ำพอง2 ของตราศรแดง สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านเกษตรภัณฑ์ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เบอร์โทร. 02-831-7777,เฟซบุ๊กเพจ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง หรือ Line : @sorndaengseed