“เกษตรก้าวไกล” ได้ฤกษ์เปิดโครงการ LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดฯที่ไร่คุณชาย ไทรโยค สื่อสัญลักษณ์ลงดาบตัดทุเรียน เชื่อมโยงสังคมคนเกษตร ยกระดับผลผลิตคุณภาพ

 “เกษตรก้าวไกล” ได้ฤกษ์เปิดโครงการ LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดฯที่ไร่คุณชาย ไทรโยค

สื่อสัญลักษณ์ลงดาบตัดทุเรียน เชื่อมโยงสังคมคนเกษตร ยกระดับผลผลิตคุณภาพ

วันนี้ ( 14 มิ.ย. 64) ที่ไร่คุณชาย ตั้งอยู่ที่ บ้านพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “ เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” ขึ้น โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ได้กล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีเปิดด้วยการตัดทุเรียนด้วยอาญาสิทธิ์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่างๆ  ประกอบด้วย นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค นายชาตรี คงสุวรรณ ปลัดอำเภอไทรโยค นางสาวสิรินวรรณ สุวรรณ เกษตรอำเภอไทรโยค นางสาวปาณิสรา ผิวนวล ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาน้ำตกไทรโยคน้อย ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล รองคณะบดีคณะวิทายศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง นายก อบต.ท่าเสา นางสาวมัทนา ศรอารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลท่าเสา และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่

ายพรศักดิ์ พงศาปาน ประธานและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล เปิดเผยว่า เว็บไซต์เกษตรก้าวไกลและสื่อออนไลน์ในเครือได้เปิดดำเนินการครบรอบ 6 ปี  ในปี 2564 ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นพัฒนาการรายงานข่าวเกษตรด้วยระบบการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อต้องการเชื่อมโยงสังคมเกษตรไปสู่คนไทยทั่วประเทศ โดยจัดโครงการเกษตรคือประเทศไทย “เกษตรกรอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่น” และเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดจึงจัดโครงการพิเศษมุ่งเน้นการ LIVE สด ปลุกเร้าเกษตรกรไทยให้ลุกขึ้นสู้ไปด้วยกัน ภายใต้ชื่อโครงการ “เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย”

“ภายใต้โครงการฯดังกล่าว จะเน้นนำเสนอบทสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 32 คน พร้อมการสาธิตอาชีพสร้างรายได้เร่งด่วน จำนวน 4 อาชีพ และเสวนาออนไลน์ จำนวน 4 เรื่อง รวมทั้งหมด 40 เรื่อง โดยจะเน้นนำเสนอแง่มุมความคิด “พลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาส” พร้อมกลยุทธ์การปรับตัวในยุค New Normal ทุกเรื่องจะถ่ายทอดสด LIVE ผ่านเพจ Facebook และ YouTube ช่องเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ซึ่งจะยังนำประโยชน์ให้กับการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย “นายพรศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานเปิดโครงการได้กล่าวผ่าน LIVE ว่า เกษตรก้าวไกล ถือเป็นต้นแบบสื่อออนไลน์ที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งเกษตรกรในการถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จในการประกอบอาชีพ รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และ ในโอกาสที่เกษตรก้าวไกล ก้าวสู่ปีที่ 6 และมีการจัดโครงการ “เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานในบทบาทของสื่อมวลชนด้วยการเลือกที่จะไม่ทำงานในห้อง แต่เน้นการลงพื้นที่จริง สัมผัสเกษตรกรตัวจริง นำประโยชน์ไปสู่ผู้สนใจในวงกว้าง และในการนี้ ขอฝากถึงเกษตรกรว่า ให้ยึดคำว่าคุณภาพเป็นหลัก สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนขอให้ตัดทุเรียนที่แก่พร้อมตัด ห้ามตัดทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด

ขณะที่ นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวในพิธีเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้ผลจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยึดหลักตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จะเน้นทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลที่สำคัญ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด ชมพู่ มะขามหวาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลให้ได้คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย และการสนับสนุนการับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเสนอช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร และตลาดออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตสินสุดท้ายด้านการค้าเกษตร เช่น การจัดอีเว้นท์ต่าง ๆ

สำหรับในพิธีเปิดโครงการฯในวันนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องการสื่อไปถึงเกษตรกรให้มุ่งคำนึงถึงการสร้างผลผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะทุเรียนที่กำลังเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเกษตรกรจะต้องไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย ดังนั้นในพิธีเปิดจึงใช้สัญลักษณ์การตัดผลทุเรียนด้วยดาบอาญาสิทธิ์ ที่มีจุดหมายเพื่อสื่อไปถึงเกษตรกรอย่าตัดทุเรียนอ่อน ไม่เช่นนั้นแล้วเกษตรกรที่ไม่ใส่ใจมีการตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย จะต้องได้รับการจัดการตามมาตรการที่กำหนด เหมือนกับการลงโทษด้วยดาบอาญาสิทธิ์” นายมนตรีกล่าว

ส่วน นายสมชาย แซ่ตัน เกษตรกรเจ้าของไร่คุณชาย กล่าวว่า  โครงการ “เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย”  ที่เว็บไซต์ข่าว “เกษตรก้าวไกล”จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำงานของสื่อมวลชนที่ตรงกับสถานการณ์ เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง การที่เกษตรก้าวไกลได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ในมุมมองแล้วเห็นว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังให้ความสนใจและต้องการเข้ามาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและอาชีพด้วยการเกษตร ดังนั้นทางไร่คุณชาย ซึ่งเน้นการทำสวนผลไม้ทั้งเงาะ ทุเรียน ส้มโอ ฝรั่ง กล้วยไข่ และอื่น ๆ ที่เน้นในลักษณะเกษตรผสมผสาน ที่มุ่งเน้นการผลิตในลักษณะปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ซึ่งที่สวนพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาการผลิตของตนเองให้มีคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการ