เปิดงานโครงการอบรมอาชีพ-เกษตร สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

กิจกรรมดีๆกับโครงการอบรมอาชีพ เกษตร เพื่อให้สมาชิกและประชาชนที่สนใจเข้ามาอบรมอาชีพเกษตรในครั้งนี้ในคณะเดียวกัน กับภาพบรรยากาศคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยในครั้งนี้
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ-เกษตร ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร