งานจัดแสดงสินค้าครั้งแรกของ Meat Pro Asia จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 – 14 มกราคม 2565

(31 มีนาคม 2564 – กรุงเทพฯ) เพื่อลดผลกระทบจากข้อจำกัดในการเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศที่กำหนดโดยภาครัฐ งาน Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในเดือนกันยายน 2564 จึงตัดสินใจปรับแผนการจัดงานใหม่ระหว่าง 12-14 มกราคม 2565 การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการวางแผนและการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการขนส่งเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งงาน Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) จะยังคงจัดพร้อมกันกับงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย) งานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารระดับนานาชาติซึ่งมีการประกาศเลื่อนกำหนดการจัดงานไปยังเดือนมกราคม ปี 2565 เช่นเดียวกัน โดยทั้งสองงานจะจัดแสดงที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยิ่งไปกว่านั้นทางผู้จัดมีการวางแผนการจัดกิจกรรมผ่านทางระบบดิจิทัล เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาด เจรจาจับคู่ธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้

ในฐานะผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์ในเอเชีย งาน Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) ควบคู่กับงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย) นับเป็นประตูที่เปิดโอกาสในการเข้ามาทำธุรกิจภายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตัดสินใจในการเลื่อนกำหนดการจัดงานสำหรับทั้งสองงาน เป็นวันที่ 12 – 14 มกราคม 2565 เป็นผลมาจากการประกาศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้กำหนดแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว โดยแบ่งช่วงเป็น 4 ระยะเพื่อการเปิดประเทศต้อนรับการเดินทางของชาวต่างชาติเต็มรูปแบบในปี 2565 นี้

งานจัดแสดงสินค้าครั้งแรกของ Meat Pro Asia จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 – 14 มกราคม 2565 ควบคู่กับงาน VIV Asia ซึ่งงานทั้งคู่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,500 ราย ตั้งแต่ผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ซื้อรายสำคัญจากทั่วโลกกว่า 50,000 ราย