ชาวไร่ยาสูบหวั่นบุหรี่นอกลดราคาสู้ ยสท. กระทบโควต้าใบยา สร้างปัญหาซ้ำซ้อน

ชาไร่ยาสูบเผยคลังฯ จะจ่ายเงินชดเชย 159 ล้าน แต่หวั่นบุหรี่นอกลดราคาสู้ หลัง ยสท. มีแผนขายบุหรี่ราคา 50-55 บาท หากโครงสร้างภาษีใหม่เอื้อ ยสท. กังวลหากปล่อยลดราคาบุหรี่สู้กัน จะกระทบโควตารับซื้อใบยาอีก วอนสรรพสามิตแก้ปัญหาให้ตรงจุด อย่าให้พลาดเป็นครั้งที่สอง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา นายสัน หารสุโพธิ์ แกนนำเครือข่ายยาสูบภาคอีสาน 5 จังหวัด และตัวแทนภาคีชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนชาวไร่ยาสูบจากเชียงใหม่ เชียงราย ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมกับอธิบดีกรมสรรพสามิตที่กรมสรรพสามิตเพื่อติดตามเรื่องเงินชดเชยและความคืบหน้าการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษียาสูบ

หลังการเข้าพบ นายสันระบุว่า “ชาวไร่ยาสูบมีความกังวลจากข่าวที่ออกมาว่า ยสท. จะทำบุหรี่ราคา 50 บาทออกมาขาย เพราะบุหรี่นอกอาจจะลดราคาลงมาแข่งขันอีก  ซึ่งอาจทำให้ ยสท. สถานการณ์แย่กว่าเดิม เพราะขายได้น้อยลง ราคาลดลง ก็จะกระทบต่อกำไรที่ลดลง และต้องมาตัดโควตารับซื้อใบยาของพวกเราในปีต่อๆ ไปอีก กลายเป็นการสร้างปัญหาซ้ำเติมให้กับชาวไร่ไม่รู้จบสิ้น”

ด้านนายประเสริฐ สงวนทรัพย์ นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบ จ. สุโขทัย กล่าวว่า “พวกเราก็เห็นบทเรียนมาแล้วเมื่อปี 2560 ว่าถ้าบุหรี่นอกลดราคามาแข่ง ยสท. ก็ไม่สามารถแข่งขันได้ คนต่างหันไปสูบบุหรี่นอก กระทบบุหรี่ไทยและใบยาไทยอย่างรุนแรง จึงกังวลเหลือเกินว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำอีก หากเกิดความเดือดร้อนซ้ำซากกับชาวไร่ยาสูบจากโครงสร้างภาษีที่ไม่เหมาะสม ทั้งกรมสรรพสามิต ยสท. และกระทรวงการคลังต้องร่วมกันรับผิดชอบปัญหาของพวกเรา”

สำหรับผลการประชุมกับอธิบดีกรมสรรพสามิตนั้น นายกิตติทัศน์ ผาทอง ผู้จัดการภาคีชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยสรุปว่า “กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอให้ทบทวนโครงการให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบในวงเงินประมาณ 159 ล้านแล้วตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งชาวไร่น่าจะได้รับเงินที่พวกเรารอคอยกันมานานภายในสามเดือนนี้ และจะให้ชาวไร่ได้มีส่วนในการพิจารณาเรื่องพืชทดแทนอีกด้วย พวกเราจึงขอเป็นตัวแทนชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศขอบคุณท่าน รมว. คลัง และท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตที่ไม่ทอดทิ้งชาวไร่ และติดตามเรื่องเงินชดเชยชาวไร่ยาสูบให้ตามที่เคยได้ให้สัญญาไว้ ตอนนี้ก็เหลือแต่เรื่องการแก้ปัญหาโครงสร้างและอัตราภาษียาสูบให้มีความเหมาะสม ไม่สุดโต่งเกินไป”

ทั้งนี้ ข้อเสนอของ ยสท. ให้ลดอัตราภาษีเพื่อให้ขายบุหรี่ราคา 50-55 บาท นั้น มีข้อกังวลจากฝั่งเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และนักวิชาการด้านภาษี ที่ออกมาเรียกร้องไม่ให้มีการแบ่งอัตราภาษีบุหรี่หลายขั้น เพื่อให้ ยสท. ออกสินค้าบุหรี่ใหม่ราคาต่ำได้ เพราะผิดวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ และไม่สอดคล้องกับแนวทางของต่างประเทศที่กำหนดภาษีบุหรี่อัตราเดียว