สกท. มอบทุนการศึกษา 55 ทุน แก่ บุตร-ธิดา สมาชิกสื่อเกษตร

สมาคมสื่อมวลชนเกษตร แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตร ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของสมาชิก  ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ ดร.ถาวร ทันใจ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสมาคม และสื่อมวลชน ร่วมงานคับคั่ง

 

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ เป็นกิจกรรมหลักของสมาคมฯที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ สามัคคี รวมพลคนข่าวเกษตรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยทางสมาคมฯ ได้คัดเลือกบุตร-ธิดา ของสมาชิกสื่อมวลชนสายเกษตรทุกแขนง อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง  นิตยสาร/วารสารรายปักษ์-เดือน และสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกสาขา จำนวน 55 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นประจำทุกปี

 

“ในนามสมาคมสื่อมวลชนเกษตร ขอขอบคุณท่าน รมว.กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่เห็นความสำคัญในกิจกรรมดังกล่าว และได้สนับสนุนงบประมาณมาด้วย 20 ทุน และขอขอบคุณ เจ้าของสถานที่คือ กรมประมง ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความสำคัญและให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันทำงานจนกิจกรรมบรรลุเป้าหมายและสำเร็จไปด้วยดีครับ” นายกสมาคมฯกล่าว